Ngoại trưởng Australia thăm Việt Nam và các nước ASEAN nhằm tăng cường quan hệ khu vực

Ngày 16 tháng 2 năm 2014 – Thương mại, đầu tư, an ninh khu vực và hợp tác giáo dục sẽ là những ưu tiên chính trong chuyến thăm Malaysia, Việt Nam, Philippines và Campuchia của tôi từ ngày 16-21 tháng 2.

Trong năm kỷ niệm 40 năm quan hệ Australia – ASEAN này, tôi sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cấp cao của chính phủ và doanh nghiệp nhằm thảo luận về các cơ hội thương mại và đầu tư song phương.

Tại Malaysia, tôi sẽ gặp với cựu sinh viên của Chương trình Colombo Plan của Chính phủ Menzies và thảo luận về các cơ hội cho sinh viên Australia học tập và thu nhận kinh nghiệm làm viêc tại trong các doanh nghiệp ở nước ngoài trong khuôn khổ Chương trình Colombo Mới trị giá 100 triệu đô la của Chính phủ Liên hiệp.

Tôi sẽ gặp gỡ với một số thành viên của cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư với Malaysia, đối tác thương mại lớn thứ 9 của Australia.

Tại Việt Nam, tôi sẽ gặp gỡ với các lãnh đạo cấp cao của chính phủ ở Hà Nội nhằm tăng cường hơn nữa chương trình ngoại giao kinh tế của Australia và đến thăm Trung tâm Phối hợp Phòng chống Tội phạm Xuyên quốc gia Việtnam – Australia tại TP. Hồ Chí Minh.

Ở Việt Nam, tôi trông đợi gặp gỡ với một số mạng lưới phụ nữ được Chính phủ Australia hỗ trợ, hoạt động trong lĩnh vực nâng cao quyền năng phụ nữ và thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua các hệ thống canh tác bền vững.

Toàn văn thông cáo xin xem tại đây.

Các bài viết khác

BACK TO TOP