Những người tạm giam nhập cư đã trở về Hà Nội

Chính phủ Ôxtrâylia mới đây đã đưa trở về Việt Nam 35 người đến Ôxtrâylia trái phép bằng đường biển (IMA) bị tạm giam. Chuyến bay của họ đã đến Hà Nội vào thứ Sáu ngày 24 tháng 1 năm 2014.

Tất cả 35 người bị tạm giam này đã chọn trở về một cách tự nguyện.

“Những công dân Việt Nam đến bằng thuyền hiểu rằng họ sẽ không được định cư tại Ôxtrâylia,” Bộ trưởng Bộ Nhập cư và Bảo vệ biên giới Scott Morrison nói.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép những người đến bất hợp pháp bằng thuyền được định cư ở đây.”

Ông Morrison nói rằng thông điệp của chính phủ Ôxtrâylia là rất rõ ràng: bạn không nên đến bởi vì bạn sẽ không được phép ở lại.

“Bất cứ ai đến bằng thuyền bất hợp pháp sẽ hoặc được gửi đến Papua New Guinea hoặc Nauru, hoặc được gửi về nhà,” Ông Morrison nói.

Ông Morrison nói rằng những kẻ tổ chức đưa người vượt biên trái phép sẽ cố gắng khuyến khích mọi người lên thuyền, nhưng mọi người không nên nghe lời lừa dối của những kẻ này.

“Những người cam kết các chuyến đi như vậy đang phung phí thời gian và tiền bạc của mình,” Ông Morrison nói.

“Không có thị thực Ôxtrâylia cho những người đến bất hợp pháp bằng thuyền,” Ông bổ sung.

Những nhu cầu chăm sóc sau khi về của những người trở về tự nguyện này đã được đánh giá và nếu thích hợp, họ sẽ được cung cấp hỗ trợ tái hòa nhập để chu cấp việc trở về.

Các câu hỏi về truyền thông:

Tất cả các câu hỏi về Chiến dịch Chủ quyền Biên giới xin gửi về cơ quan Truyền thông Hải quan và Bảo vệ biên giới: +612 6275 6793

Các bài viết khác

BACK TO TOP