Nước Úc hỗ trợ phụ nữ Việt Nam

19/2/2014 - Hôm nay, tại Hà Nội, tôi rất hân hạnh công bố hai sáng kiến hỗ trợ tăng cường năng lực cho phụ nữ Việt Nam.

Ôx-trây-lia sẽ cung cấp gói hỗ trợ có tổng giá trị 4,2 triệu đô la Úc cho hai dự án hợp tác thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tổ chức hàng đầu ở Việt Nam trên lĩnh vực thúc đẩy các quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

2,1 triệu đô la sẽ được dành cho một dự án hợp tác nghiên cứu mới trên lĩnh vực nông nghiệp, triển khai thông qua Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế của Ôx-trây-lia (ACIAR). Dự án này sẽ góp phần cải thiện đáng kể cuộc sống của người phụ nữ, giúp nâng thu nhập của hộ gia đình thông qua việc kết nối nhà nông và các thương lái với những thị trường giàu tiềm năng hơn ở khu vực thành thị.

Phụ nữ ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nông nghiệp. Hợp tác của ACIAR sẽ giúp các nhà khoa học của hai nước cùng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cải thiện khả năng sinh lợi và tính bền vững của việc canh tác rau tại hộ gia đình ở các khu vực vùng cao Tây Bắc của Việt Nam. Hơn 2.000 phụ nữ dân tộc thiểu số và các hộ gia đình nghèo làm nông nghiệp nhỏ được hưởng lợi nhờ việc tăng thu nhập từ sản lượng trồng rau quả lên khoảng 3,4 triệu đô la mỗi năm.

Bạo lực gia đình hiện vẫn là vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam. Bạo lực liên quan đến vấn đề giới cản trở phụ nữ phát huy được năng lực cá nhân và khả năng đóng góp kinh tế của họ. Chính phủ Ôx-trây-lia sẽ viện trợ 2,1 triệu đô la cho việc chống lại nạn bạo hành liên quan đến bất bình đẳng giới, thông qua chương trình Đối tác Chính phủ vì Sự phát triển của Ôx-trây-lia (GPFD), một chương trình tài trợ cho việc kết nối các tổ chức công của Ôx-trây-lia và quốc tế.

Trường Đại học Tổng hợp Flinders thuộc Bang Nam Úc sẽ hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đẩy mạnh việc hỗ trợ cho các phụ nữ và trẻ em bị bạo hành, bao gồm cả việc thông qua các dịch vụ lưu trú và tư vấn.

Các dự án này nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa sự tham gia của phụ nữ trong nền kinh tế một nước với tiến trình phát triển chung của đất nước đó.

Các bài viết khác

BACK TO TOP