Thông báo dừng phỏng vấn trên hệ thống Visapoint

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội xin thông báo rằng đương đơn cần đăng ký lịch phỏng vấn trước tại trang web: https://visapoint.eu khi nộp hồ sơ thị thực dài hạn (thị thực trên 90 ngày) hoặc giấy phép cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa Séc (dài hạn hoặc định cư).

Thủ tục đăng ký lịch phỏng vấn tại hệ thống visapoint hoàn toàn miễn phí. Đương đơn có thể đăng ký trước 30 ngày. Để đăng ký thành công, đương đơn cần có hộp thư điện tử hợp lệ để nhận thông tin xác nhận về cuộc hẹn hoặc hủy cuộc hẹn.

Cơ quan đại diện sẽ không nhận bất cứ hồ sơ của đương đơn khi chưa có đăng ký trước hoặc đơn xin thị thực có mục đích khác so với mục đích nêu tại hệ thống visapoint.

Các bài viết khác

BACK TO TOP