• Nhiều đối tượng doanh nhân tại sao không được cấp thẻ Apec? Hồ sơ đầy đủ nhưng vẫn chưa thể cấp được lại thẻ Apec mới đi lại các nước trong khối Apec để giao thương kinh doanh thuận lợi. Hãy đển với Viet Green Apec để sớm nhận được sự tư vấn nhanh nhất
  • Có quá nhiều hồ sơ doanh nhân xin gia hạn thẻ Apec bị trả lại vì khi làm hồ sơ đã không chú ý đến chức danh của mình sao cho phù hợp với quy định của Nhà nước đối với các đối tượng ĐƯỢC cấp thẻ Apec hiện nay. Viet Green Apec xin cung cấp các chức danh đối tượng được cấp thẻ Apec 2017 và gia hạn thẻ Apec 2017
  • Có quá nhiều hồ sơ doanh nhân xin gia hạn thẻ Apec bị trả lại vì khi làm hồ sơ đã không chú ý đến chức danh của mình sao cho phù hợp với quy định của Nhà nước đối với các đối tượng ĐƯỢC cấp thẻ Apec hiện nay.
  • Đối tượng chắc chắn được gia hạn thẻ apec là: Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; Thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Giám đốc, Phó giám đốc các ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng;

BACK TO TOP