• Vậy đối tượng nào được gia hạn thẻ Apec? Vị trí chức vụ nào sẽ được gia hạn thẻ Apec nhanh cùng Viet Green Apec? Khi không nằm trong diện được cấp thẻ Apec, doanh nhân sẽ phải làm gì để có thể đủ điều kiện cấp được thẻ Apec? Xin doanh nhân hãy đến với chúng tôi, Viet Green Apec xin cung cấp các chức danh đối tượng được cấp thẻ Apec 2020 và gia hạn thẻ Apec 2020
  • Nhiều đối tượng doanh nhân tại sao không được cấp thẻ Apec? Hồ sơ đầy đủ nhưng vẫn chưa thể cấp được lại thẻ Apec mới đi lại các nước trong khối Apec để giao thương kinh doanh thuận lợi. Hãy đển với Viet Green Apec để sớm nhận được sự tư vấn nhanh nhất
  • Có quá nhiều hồ sơ doanh nhân xin gia hạn thẻ Apec bị trả lại vì khi làm hồ sơ đã không chú ý đến chức danh của mình sao cho phù hợp với quy định của Nhà nước đối với các đối tượng ĐƯỢC cấp thẻ Apec hiện nay. Viet Green Apec xin cung cấp các chức danh đối tượng được cấp thẻ Apec 2017 và gia hạn thẻ Apec 2017
  • Có quá nhiều hồ sơ doanh nhân xin gia hạn thẻ Apec bị trả lại vì khi làm hồ sơ đã không chú ý đến chức danh của mình sao cho phù hợp với quy định của Nhà nước đối với các đối tượng ĐƯỢC cấp thẻ Apec hiện nay.

Đối tượng được gia hạn thẻ apec

Đối tượng chắc chắn được gia hạn thẻ apec là: Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc Tổng công ty do…

BACK TO TOP