Thủ tục làm ủy quyền xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Về thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp “Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp: Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam”. Cũng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp “Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp  quốc gia”.

Căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên, trường hợp của ông phải nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia là cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho ông.

Về thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Theo quy định tại khoản 3 Điều 45 của Luật lý lịch tư pháp , trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, trường hợp ông không có điều kiện trực tiếp nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, thì có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp  quốc gia, Bộ Tư pháp. Hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp  gồm có:

1. Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp – Mẫu số 04/2013/TT-LLTP (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp).

2. Bản sao Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú do cơ quan Công an xác nhận về thời gian cư trú tại Việt Nam của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp: 01 bản.

3. Bản sao hộ chiếu của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp : 01 bản.

4. Văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (người được ủy quyền) là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (người ủy quyền) thì không cần văn bản ủy quyền. Khi đó, người được ủy quyền phải xuất trình giấy tờ hộ tịch (Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn…) để chứng minh mối quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con.

5. Bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền: 01 bản;

(Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp bản chụp Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật).

Lệ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp  200.000 VNĐ/lần cấp/người/02 Phiếu lý lịch tư pháp 

Về cung cấp dịch vụ trực tuyến

Hiện nay, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp chưa thực hiện cung cấp dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp  trực tuyến.

Quý khách có thể liên hệ để được tư vấn xin cấp lý lịch tư pháp tại:

VIET GREEN VISA - Green VISA, Happy TRIP

T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339
E: visavietnam2014@gmail.com 
W: www.lamvisa.info | www.daisuquan.info

 

BACK TO TOP