Xin lý lịch tư pháp khi không có sổ hộ khẩu

Hỏi: Hiện nay, tôi đang sống tại Berlin, CHLB Đức. Trước khi xuất cảnh, tôi sống tại thành phố Hà Nội. Nay tôi muốn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong thời gian sinh sống tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo tôi được biết, một trong những giấy tờ phải có trong hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là sổ hộ khẩu. Nhưng hiện nay tôi không còn sổ hộ khẩu. Vậy trường hợp của tôi cơ quan nào ở Việt Nam có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp? Việc giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của tôi được giải quyết như thế nào khi tôi không có sổ hộ khẩu?

Đáp: Văn phòng tư vấn Daisuquan.info - Viet Green Embassy xin tư vấn như sau:

1. Về cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp “Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp: Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam” và quy định khoản 2 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp “Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp: Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước; công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài; Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam”.

Cũng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 45 Luật lý lịch tư pháp thì: công dân Việt Nam nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp nơi thường trú, trường hợp không có nơi thường trú thì nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi tạm trú, trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp hồ sơ tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia”.

Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, trường hợp bạn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong khoảng thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh đi nước ngoài thì cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bạn là Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

2. Về thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp, người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau:

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, cá nhân khi yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì một trong những giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp của bạn nếu không có sổ hộ khẩu thì phải có giấy xác nhận của cơ quan Công an có thẩm quyền về thời gian thường trú hoặc tạm trú của bạn tại thành phố Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh

Quý khách có thể liên hệ để được tư vấn xin cấp lý lịch tư pháp tại:

VIET GREEN VISA - Green VISA, Happy TRIP

T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339
E: visavietnam2014@gmail.com 
W: www.lamvisa.info | www.daisuquan.info

 

BACK TO TOP