• Viet Green Apec tiếp tục dẫn đầu dịch vụ xin cấp thẻ Apec tại Việt Nam trong 5 năm qua. Viet Green Apec khẳng định là người bạn tư vấn đáng tin cậy nhất giúp doanh nhân Việt Nam sở hữu thẻ doanh nhân ABTC nhanh chóng, góp phần giúp cho các doanh nhân chủ động mở rộng phát triển kinh doanh trong khối kinh tế thịnh vượng chung Châu Á Thái Bình Dương.
  • Viet Green Apec tiếp tục dẫn đầu dịch vụ xin cấp thẻ Apec tại Việt Nam trong năm 2018 vừa qua. Viet Green Apec khẳng định là người bạn tư vấn đáng tin cậy nhất giúp hàng nghìn doanh nhân Việt từ Bắc vào Nam sở hữu thẻ doanh nhân ABTC, góp phần giúp cho các doanh nhân chủ động mở rộng phát triển kinh doanh trong khối kinh tế thịnh vượng chung Châu Á Thái Bình Dương
  • Tiếp nối thành công của năm 2017, Viet Green Apec tiếp tục là người bạn tư vấn đáng tin cậy nhất tại Việt Nam giúp hàng nghìn doanh nhân Việt sở hữu thẻ Apec phục vụ mở rộng phát triển kinh doanh trong khối kinh tế thịnh vượng chung Châu Á Thái Bình Dương
  • Theo các thông tư mới đây đưa ra thì điều kiện để cấp được thẻ Apec khá nghiêm ngặt và khó khăn hơn năm 2016 cho nên các doanh nhân chúng ta phải cần lưu ý đến những vấn đề do Viet Green Apec tổng hợp

Điều kiện xin cấp thẻ Apec 2016 cho các doanh nghiệp tư nhân, tnhh, cổ phần

Người xin cấp mới thẻ Apec phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Phải xin xác nhận bảo hiểm theo form mẫu của cơ quan bảo hiểm mà Quý khách đang tham gia.…

BACK TO TOP