• Thông tư 43/2011/TT-BCA hướng dẫn việc cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam. Thông tư 43/2011/TT-BCA hướng dẫn việc cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam
  • Để từng bước cải tiến thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, được sự đồng ý của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã trao đổi thống nhất với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về cách thức phối hợp chuyển phát hồ sơ và trả kết quả cho công dân đề nghị cấp lại hộ chiếu, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu qua đường Bưu điện.
  • Căn cứ Quy chế cấp và quản lý Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) được ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/09/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 của Bộ Công an), Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an hướng dẫn thêm về thủ tục cấp thẻ ABTC
  • Nếu hộ chiếu bị mất ở trong nước thì trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện mất phải có đơn trình báo và có xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi gần nhất, sau đó trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Công an tỉnh, thành phố nơi thường trú hoặc tạm trú.

Thủ tục hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông

01 Tờ khai theo mẫu X01 (khai đầy đủ các cột, mục theo hướng dẫn tại phần Chú thích của tờ khai). - 02 ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo…

Biểu mẫu liên quan thủ tục XNC của người nước ngoài

Biểu mẫu liên quan thủ tục XNC của người nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài; Mẫu Bản tự khai lý lịch (Mẫu N9B); Đơn xin thường trú (Mẫu N9A); Giấy phép vào khu vực biên…

Form mẫu thủ tục XNC của công dân Việt Nam

Các mẫu văn bản xuất nhập cảnh, Mẫu Tờ khai X05 đề nghị cấp thẻ ABTC, Mẫu tờ khai X01 dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước; Biên bản…

Xử lý hành vi vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cư trú và đi lại

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất, hư hỏng hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá…

BACK TO TOP