Giải đáp chương trình làm việc và du học hè tại Mỹ (Work and Travel)

Câu hỏi & Giải đáp các thắc mắc về chương trình làm việc và du học hè (Work and Travel tại Mỹ)

Dành cho sinh viên quan tâm đến chương trình làm việc và du học hè, xin lưu ý về qui định cho chương trình làm việc và du học hè nghiêm cấm sinh viên làm việc trong thời gian các trường đại học chính thức hoạt động.

1. Tại sao Đại sứ quán giới hạn thời gian tôi có thể làm việc ở Hoa Kỳ?

Do luật pháp Hoa Kỳ chỉ cho phép sinh viên tham gia vào chương trình làm việc và du học hè trong thời gian các trường đại học chính thức cho nghỉ (đóng cửa vào kỳ nghỉ hè). Trong những năm vừa qua, thời gian làm việc và du học hè được ấn định nhằm tạo điều kiện cho số đông sinh viên Việt Nam có kỳ nghỉ hè rơi vào trong khung thời gian này, và vẫn tuân theo luật pháp Hoa Kỳ là không cho phép sinh viên làm việc trong thời gian sinh viên buộc phải theo học các khoá chính quy tại trường đại học. Đối với kỳ nghỉ hè ngắn hạn, trên thực tế, sẽ khó thực hiện được cho hầu hết các sinh viện muốn tham gia vào những công việc hè truyền thống tại Hoa Kỳ.

2. Tôi nghe nói rằng có những người bị từ chối thị thực vì họ làm việc quá lâu vào năm ngoái. Điều này có đúng không?

Đúng, bất kỳ đương đơn nào vi phạm luật pháp Hoa Kỳ bao gồm cả việc đương đơn đó làm việc trong thời gian phải học chính thức tại trường đại học hay làm việc lâu hơn thị thực cho phép sẽ có rất ít khả năng được cấp thị thực trao đổi văn hoá nữa.

3. Liệu tôi sẽ có thời gian khác nhau cho chương trình làm việc và du học hè nếu tôi nộp đơn ở thành phố Hố Chí Minh hay Hà Nội không? Ở đâu thì tốt hơn?

Không, cả hai cơ quan ngoại giao này đều tuân theo luật pháp Hoa Kỳ và sử dụng cùng tiêu chuẩn để xem xét tất cả các loại thị thực.

4. Liệu tôi có thể ở lại và làm việc lâu hơn thời gian chính thức nếu trường đại học của tôi cho phép ở lại lâu hơn và có thể vắng mặt vài tuần của các buổi học?

KHÔNG.

5. Trường của tôi hoạt động trên hệ thống tín chỉ và tôi được trường chính thức đồng ý việc hoãn lại một học kỳ để tham gia chương trình làm việc và du học hè trong 4 tháng. Tôi có đủ điều kiện để tham gia chương trình làm việc và du học hè không?

Không, sinh viên từ các trường đại học hoặc cao đẳng hoạt động dựa theo hệ thống tín chỉ sẽ không hội đủ điều kiện để tham gia chương trình làm việc và du học hè.

6. Tôi là sinh viên năm cuối và sẽ không tham dự các khoá học vào mùa thu này. Tôi có thể làm việc tại Hoa Kỳ lâu hơn không?

Hiện nay, điều luật có thay đổi liên quan đến chương trình làm việc và du học hè. Tất cả các sinh viên phải tuân thủ theo khung thời gian nhất định. Sinh viên sẽ không được chấp thuận làm việc cho thời gian nào khác ngoài khung thời gian qui định này, ngay cả khi sinh viên đã tốt nghiệp, hoặc dự tính sẽ tham gia vào chương trình này trong thời gian nghỉ hè dài hạn của năm cuối trước khi tốt nghiệp. Mỗi quốc gia sẽ có một khung thời gian quy định duy nhất cho chương trình này.

7. Thị thực Hoa Kỳ của tôi có hiệu lực trong 9 tuần, và tôi được phép đến Hoa Kỳ 30 ngày trước ngày bắt đầu chương trình và ở thêm 30 ngày sau ngày hết hạn thị thực cho mục đích du lịch. Liệu tôi được phép làm việc trong suốt hai khoảng thời gian này?

Không, sinh viên không được phép làm việc trong hai khoảng thời gian này. Tuy nhiên, sinh viên vẫn được phép lưu lại Hoa Kỳ trong hai khoảng thời gian này cho mục đích du lịch, nhưng chỉ với điều kiện trường đại học sinh viên hiện theo học vẫn còn trong tình trạng nghỉ hè chính thức.

*Việc vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm việc vi phạm những quy định của chương trình làm việc và du học hè, có thể ảnh hưởng không tốt cho những đơn xin thi thực Hoa Kỳ trong tương lai.

8. Dịch vụ du lịch đã đề nghị sẽ cung cấp cho tôi các giấy tờ giả (học bạ, giấy xác nhận ngân hàng, hợp đồng lao động, chứng từ khai thuế…) để giúp tôi nhận được thị thực. Tôi sẽ bị phạt theo hình thức nào trong trường hợp tôi cung cấp các giấy tờ giả mạo này cho viên chức tại buổi phỏng vấn?

Nếu đương đơn nộp giấy tờ giả tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ để bổ sung cho hồ sơ xin thị thực, đương đơn có thể vĩnh viễn bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là không chỉ hồ sơ xin thị thực hiện tại bị từ chối, mà tất cả các hồ sơ xin thị thực sẽ nộp trong tương lai cũng bị từ chối. Xin lưu ý điều này khi đến xin thị thực Hoa Kỳ.

Các bài viết khác

BACK TO TOP