Hướng dẫn làm visa đi Uzbekistan tại Đại sứ quán Uzbekistan

              DỊCH VỤ LÀM VISA UZBEKISTAN TẠI ĐẠI SỨ QUÁN UZBẸKISTAN TẠI VIỆT NAM

Theo pháp luật của nước Cộng hòa Uzbekistan, công dân nước ngoài và người không quốc tịch có thể nhập cảnh hoặc đi qua lãnh thổ của mình quá cảnh chỉ khi thị thực của họ vào có sẵn.
Thị thực được cấp cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch trong các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của nước Cộng hòa Uzbekistan ở nước ngoài trên cơ sở của Visa Hỗ trợ Thư (sự cho phép của Bộ Ngoại giao Uzbekistan). Hỗ trợ visa Thư được ban hành trên cơ sở ứng dụng gửi về Bộ Ngoại giao Uzbekistan bởi các thực thể hoặc pháp mời vĩnh viễn hoặc tạm thời hoạt động tại Uzbekistan.

Xử lý đơn xin thị thực có thể mất đến 10 ngày làm việc nếu các tài liệu được đệ trình để do.

Để xin thị thực, công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang trình cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sự của Uzbekistan ở nước ngoài các giấy tờ sau: Hộ chiếu hoặc tài liệu một người không quốc tịch của, thời hạn sử dụng trong đó được vượt quá thời hạn của thị thực có giá trị không dưới 3 (ba tháng).

1. 2 (hai) bản sao của mẫu đơn xin visa được điền đầy đủ.
2 2 (hai) hộ chiếu -. Hình ảnh (3х4 cm.).

Đối với một thị thực quá cảnh công dân nước ngoài và người không quốc tịch ngoài các tài liệu nêu trên phải có thị thực của nước đến cuối cùng và giấy tờ xác nhận ngày khởi hành từ Uzbekistan. Trong trường hợp đó, đơn xin thị thực được xử lý trong vòng 3 ngày làm việc.

LÀM VISA UZBEKISTAN - 0989 313339 TẠI VIỆT NAM

Sân bay Quốc tế Tashkent thị thực Cục Lãnh sự chỉ có thể được phát hành cho các công dân nước ngoài và người không quốc tịch đến từ các quốc gia mà không có cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự của nước Cộng hòa Uzbekistan. Trong trường hợp đó người mời hoặc tổ chức nằm ở Uzbekistan phải áp dụng trước cho Bộ Ngoại giao của nước Cộng hòa Uzbekistan để đến hạn và phải có được một Chứng nhận Visa - Stamp của Visa Phòng Cục Lãnh sự và để chuyển tiếp nó cho người được mời. Một cần phải thể hiện Xác nhận khi mua một không khí - vé, đi qua kiểm tra hộ chiếu và trên cơ sở của nó visa được cấp khi đến Tashkent Sân bay quốc tế Visa Đơn vị của Bộ Ngoại giao Uzbekistan.


Tất cả các ứng cũng phải trả một khoản phí dịch vụ như là một hoàn trả chi phí thực tế. Phí dịch vụ phụ thuộc vào nước visa được cấp (không phân biệt quốc tịch của người nộp đơn).

Xin lưu ý: Thủ tục khác nhau cho phát hành Visa Lối Uzbekistan có thể áp dụng đối với các công dân của những nước có thỏa thuận song phương và các thỏa thuận liên quan.

Quy định Visa đơn giản hóa cho các công dân của một số nước:
1.There là một Visa miễn phí Quy chế song phương với Azerbaijan, Armenia, Belarus, Gruzia, Kazakhstan, Moldova, Nga, Ukraine, cũng như Kyrgyzstan (tối đa 60 ngày).

2.Có là một thủ tục visa đơn giản hóa cho các công dân của Áo, Bỉ, Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản, Latvia, Malaysia, Tây Ban Nha Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ. Doanh của các quốc gia này được cấp thị thực nhập cảnh đến một năm và khách du lịch - lên đến một tháng, bổ sung; họ không yêu cầu trình Bộ Ngoại giao một lời mời của pháp nhân hoặc thể nhân tại Uzbekistan hoặc tour du lịch chứng từ. Thị thực là những vấn đề trong vòng 2 ngày làm việc, không bao gồm ngày các tài liệu được đệ trình.

3. Visa Quy chế miễn phí lên đến 90 ngày đối với người sở hữu hộ chiếu ngoại giao của Hungary, Romania, Slovakia và Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhân viên được công nhận của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế có thể ở lại trên lãnh thổ của hai mặt mà không cần thị thực cho toàn bộ thời gian hoạt động chuyên nghiệp.
Có Visa miễn phí Quy chế lên đến 90 ngày đối với người sở hữu hộ chiếu dịch vụ.
4.Uzbekistan và Nhật Bản về một vấn đề cơ sở lẫn nhau lãnh sự miễn phí thị thực.

Pháp luật của nước Cộng hòa Uzbekistan đã thiết lập các lệ phí lãnh sự Visa sau đây:
Đơn Visa nhập cảnh:

5.Lưu ý: Đối với mỗi mục nhập bổ sung lệ phí được tăng thêm 10 USD.

6. Multiple Lệ phí Visa.
 

7.Transit phí.

8.Group Thị thực (Đối với nhóm du lịch của 10 người hoặc hơn Không bao gồm trẻ em dưới 16 tuổi).


Nghiên cứu toàn cầu là một cơ quan du lịch được cấp phép tại Uzbekistan và có thể cung cấp cho bạn Thư mời (LOI). Thời gian cần thiết cho việc cung cấp Thư mời là 10 ngày.


Cung cấp cho bạn với sự hỗ trợ thị thực, chúng ta cần những điều sau đây:
. 1 Bạn đang điền vào Uzbekistan Visa Hỗ trợ / Thư mời (LOI) Mẫu 2 Gửi cho chúng tôi một bản sao chất lượng tốt của hộ chiếu của bạn bằng fax hoặc tốt hơn là một bản quét qua e -. Mail.

Dựa trên các thông tin trên, chúng tôi sẽ chuẩn bị một ứng dụng hỗ trợ visa và nộp cho Bộ Ngoại giao Uzbekistan tại Tashkent. Quá trình phê duyệt mất khoảng 10 ngày. Phê duyệt ứng dụng hỗ trợ xin visa được fax trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc lãnh sự của nước Cộng hòa Uzbekistan cung cấp trong thư mời của bạn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn bằng e - mail số tham chiếu (số telex) của Thư phê duyệt mời, mà bạn sẽ cần phải cung cấp cùng với hồ sơ xin visa của bạn.

Lưu ý: Bộ Ngoại giao có quyền từ chối bất kỳ ứng dụng hỗ trợ thị thực mà không cung cấp giải thích thêm hoặc có thể yêu cầu thêm thông tin (ví dụ như thư từ sử dụng lao động xác nhận việc làm).

Cộng hòa Uzbekistan có nhiệm vụ ở các nước sau đây: Afghanistan, Áo, Azerbaijan, Bỉ (Luxemburg), Anh, Đức, Ai Cập, Ý, Ấn Độ, Indonesia (Việt Nam), Iran, Israel, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Latvia , Malaysia, Pakistan, Nga, Saudi Arabia, Hoa Kỳ (Canada), Tajikistan, Turkmenistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Pháp, Nhật Bản; và các phòng ban lãnh trong thành phố sau đây: Athens (Hy Lạp), Dubai (UAE), Jeddah (Saudi Arabia), New - York (Mỹ), Bangkok (Thái Lan), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Frankfurt - am - chính (Đức), Mazari - Sharif (Afghanistan).

Bạn có thể áp dụng cho một visa trong trường hợp Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Uzbekistan tồn tại.

Nó có thể để có được một thị thực tại các phòng chờ khách quốc tế của sân bay quốc tế Tashkent, nếu cả hai điều kiện sau đây:

- Không có Uzbekistan Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán trong cả nước, nơi mà bạn đang có nguồn gốc chuyến bay của bạn để Uzbekistan;
- Kết nối chuyến bay đến Uzbekistan, tại quốc gia nơi Uzbekistan Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán tồn tại, không cung cấp đủ thời gian để có được một thị thực.

Uzbekistan Visa yêu cầu ứng dụng:
1.Visa hỗ trợ, còn được gọi là Thư mời (LOI);
2 hộ chiếu hợp lệ.
3 hoàn thành mẫu đơn.
. 4 1 hộ chiếu - kích thước ảnh;
5 Phí, phải trả về thu visa.
. 6 đóng dấu, tự - giải quyết phong bì, nếu áp dụng qua đường bưu điện;
7 Bằng chứng về mục đích của chuyến thăm.
8. Xác nhận đặt phòng khách sạn và các chi tiết lưu trú 

 

Visa regulations

Visa Regulations in the Republic of Uzbekistan.
According to the legislation of the Republic of Uzbekistan, foreign citizens and stateless persons can enter the country or travel through its territory on transit only if their entrance visas are available.
Visas are issued to foreign citizens and stateless persons in the diplomatic and consular missions of the Republic of Uzbekistan abroad on the basis of the Visa Support Letter (permission from the Ministry of Foreign Affairs of Uzbekistan). Visa Support Letter is issued on the basis of application submitted to the Ministry of Foreign Affairs of Uzbekistan by the inviting natural or legal entity permanently or temporarily operating in Uzbekistan.
Processing of visa applications may take up to 10 working days if documents are submitted due order.

In order to apply for the visa, foreign citizens and stateless persons are to submit to the diplomatic or consular mission of Uzbekistan abroad the following documents: A passport or a stateless person’s document, the expiry date of which must exceed the visa’s period of validity not less than 3 (three months).

1. 2 (two) copies of the visa application form duly completed.
2. 2 (two) passport - photographs (3х4 cm.).

For a transit visa foreign citizens and stateless persons in addition to the abovementioned documents must have visa of the country of final destination and travel documents certifying the date of departure from Uzbekistan. In that case, visa applications are processed within working 3 days.
In Tashkent International Airport Consular Bureau visas can only be issued to those foreign citizens and stateless persons arriving from the countries that do not have diplomatic or consular missions of the Republic of Uzbekistan. In that case the inviting person or organisation located in Uzbekistan must apply in advance to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan in due order and have to acquire a Visa Confirmation - the Stamp of Visa Division of the Consular Department and to forward it to the invited person. One needs to show the Confirmation while buying a air - ticket, passing through passport control and on its basis the visa is issued on arrival in the Tashkent International Airport Visa Unit of the Foreign Ministry of Uzbekistan.
All applicants must also pay a service fee as a reimbursement of actual expenses. The service fee depends on the country the visa is issued (regardless the citizenship of an applicant).

Please note: Different Procedure for Issuing Uzbekistan’s Entrance Visas may apply to the citizens of those countries that have relevant bilateral arrangements and agreements.

Simplified Visa Regulations for the citizens of some countries:
1.There is a bilateral Visa Free Regulation with Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Ukraine, as well as Kyrgyzstan (up to 60 days).

2.There is a simplified visa procedure for the citizens of Austria, Belgium, Germany, France, Italy, Japan, Latvia, Malaysia, Spain Switzerland, the United Kingdom, the United States. Businessmen of these countries are issued multiple entry visas up to one year and tourists - up to one month, additionally; they do not require to submit to the Foreign Ministry an invitation of legal entity or natural person in Uzbekistan or tour-voucher. Visas are issues within 2 working days, excluding the day the documents are submitted.

3.There is Visa Free Regulation up to 90 days for the diplomatic passport possessors of Hungary, Romania, Slovakia and Turkey. The accredited personnel of the diplomatic missions and international organisations may stay on territory of the Sides without visa for the whole period of professional activity.
There is Visa Free Regulation up to 90 days for the service passport possessors.
4.Uzbekistan and Japan on a mutual basis issue Consular Free Visas.

The legislation of the Republic of Uzbekistan has set the following Consular Visa Fees:
Single Entry Visa:

5.Please note: For each additional entry the fee is increased by 10 USD. 6.Multiple Entry Visa Fee. 
7.Transit Visas Fees.
8.Group Visas (For Tourist Groups of 10 Persons or More Excluding Children Under 16 Years Old).


Global Study is a licensed travel agency in Uzbekistan and can provide you with Letter of Invitation (LOI). Time required for providing Letter of Invitation is 10 days.


To provide you with the visa support, we need the following:
1. You are to fill out Uzbekistan Visa Support/ Letter of Invitation (LOI) Form 2. Send us a good quality photocopy of your passport by fax or preferably a scanned copy by e - mail.
Based on the above information, we will prepare a visa support application and submit it to the Ministry of Foreign Affairs of Uzbekistan in Tashkent. The approval process takes about 10 days. Approved visa support application is faxed directly to the embassy or consulate of the Republic of Uzbekistan provided in your Letter of Invitation. We will send you by e - mail the reference number (telex number) of the approved Letter of Invitation, which you would need to provide together with your visa application.

Note: The Ministry of Foreign Affairs reserves the right to deny any application for visa support without providing further explanations or may request additional information (e.g., letter from the employer confirming the employment).

The Republic of Uzbekistan has missions in following countries: Afghanistan, Austria, Azerbaijan, Belgium (Luxemburg), Great Britain, Germany, Egypt, Italy, India, Indonesia (Vietnam), Iran, Israel, Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Korea, Latvia, Malaysia, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, USA (Canada), Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Ukraine, France, Japan; and consular departments in following cities: Athens (Greece), Dubai (UAE), Jeddah (Saudi Arabia), New - York (USA), Bangkok (Thailand), Istanbul (Turkey), Frankfurt - am - main (Germany), Mazari - Sharif (Afghanistan).

You can apply for a visa where Uzbekistan Embassy or Consulate exists.

It is possible to obtain a visa at the international arrivals lounge of Tashkent International Airport, if both of the following conditions are met:

- There is no Uzbekistan Embassy or Consulate in the country, where you are originating your flight to Uzbekistan;
- Connecting flight to Uzbekistan, in the country where Uzbekistan Embassy or Consulate exists, does not provide enough time to obtain a visa.

Uzbekistan Visa Application requirements:
1.Visa support, also referred to as Letter of Invitation (LOI);
2. Valid passport;
3. Completed application form;
4. 1 passport - size photo;
5. Fee, payable on collection of visa;
6. Stamped, self - addressed envelope, if applying by post;
7. Evidence of purpose of a visit;
8. Confirmation of hotel reservation and details of stay.

DỊCH VỤ LÀM VISA UZBEKISTAN TẠI ĐẠI SỨ QUÁN UZBẸKISTAN TẠI VIỆT NAM

VIET GREEN EMBASSY - Green WORLD, Green BUSINESS

Head Office: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 84.4.62785649 | 84.4.36285414   F: 84.4.36285415   M: 0989.313339
Branch Offices:
Quang Binh: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
T:  84.52.3836 333 | 052.386 86 66  - F: 84.52.3836336 - M: 090 3295 730
Ho Chi Minh: SC02 Nguyen Duc Canh Str, My Duc, Tan Phong Ward, 7 Dist, Ho Chi Minh
T: 84.8.66 8284 83  M: 01235 333 331    
Website: www.daisuquan.info | www.lamvisa.info 
Email: visa@dulichxanh.com.vn | visavietnam2014@gmail.com 
Visa Uzbekistan: Thủ tục xin visa đi công tác Uzbekistan

Quý khách đang tìm kiếm Thủ tục xin visa đi Uzbekistan? Bạn muốn tìm một Dịch vụ Làm visa đi Uzbekistancó uy tín? Hãy bạn đang xin thư mời đi công tác Uzbekistan mà chưa thành công? Hoặc bạn muốn liên hệ Đại sứ quán Uzbekistan tại Việt Nam mà không được? Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn và hoàn tất các Thủ tục Làm visa đi Uzbekistan cho bạn. Dịch vụ Làm visa đi Uzbekistan giá rẻ của Du lịch XANH - VIET GREEN TRAVEL đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất. 


Dịch vụ Làm visa đi Uzbekistan của Du lịch XANH - VIET GREEN TRAVEL sẽ đại diện giao dịch với cơ quan Đại sứ quán và Nhà nước để đẩy nhanh việc cấp visa đi Uzbekistan cho khách hàng theo đúng quy định của Đại sứ quan Uzbekistan và pháp luật Việt Nam. Chính vì thế, Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về giá cả và chất lượng khi đến với dịch vụ Làm visa đi Uzbekistan giá rẻ của Du lịch XANH - VIET GREEN TRAVEL.  

 

THÔNG TIN HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ LÀM VISA ĐI DU LỊCH, THĂM THÂN, CÔNG TÁC

*** HỒ SƠ NGƯỜI THÂN/ BẠN BÈ/ ĐỐI TÁC CẦN CHUẨN BỊ ***

1.Thư mời với nội dung nêu rõ một số thông tin sau: thông tin về người mời và người được, thông tin về thời gian và mục đích chuyến đi đồng thời cũng nêu rõ thông tin về chi phí chuyến đi ai sẽ là người chi trả hay đài thọ 
2.Bản sao y công chứng passport/ chứng nhận quốc tịch/ visa hay giấy giờ chứng minh tình trạng lưu trú của người mời 
3.Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với đương đơn Việt Nam 
4.Nếu đài thọ chi phí chuyến đi vui lòng cung cấp giấy tờ chứng minh khả năng tài chính  

 

*** HỒ SƠ CẦN THIẾT CHUẨN BỊ LÀM VISA ***

1.Hộ chiếu gốc còn hạn 6 tháng trở lên + Các hộ chiếu cũ

2.04 Ảnh (4 cm x 6 cm) phong nền trắng, chụp mới chính diện, khổ hình theo yêu cầu của từng loại visa

3.Giấy tờ chứng minh tình trạng cá nhân, nhân thân và xã hội: Chứng minh thư, Hộ khẩu gia đình, Đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh của các con(nếu có con đi cùng)

4.Giấy tờ chứng minh tình trạng công việc: Đăng ký kinh doanh, Hợp đồng lao động, Xác nhận lương 3 tháng gần nhất, Bổ nhiệm chức vụ, Quyết định cử đi công tác hoặc Giấy đồng ý cho đi Du lịch của công ty

5.Giấy tờ chứng minh khả năng tài tính và tài sản

6.Booking vé và khách sạn/ giấy tờ chứng minh tình trạng lưu trú tại nước ngoài (Phòng vé máy bay Du Lịch Xanh sẽ đặt vé máy bay giá rẻ đi Uzbekistan cho Quý khách)

7.Bảo hiểm du lịch với mức chi trả bồi thường >30.000 EUR và phù hợp thời gia chuyến đi (Phòng bảo hiểm Du Lịch Xanh – Viet Green Travel sẽ hỗ trợ đặt bảo hiểm du lịch cho Quý khách)  

 

TƯ VẤN LÀM VISA TẠI CTY DU LỊCH XANH - VIET GREEN TRAVEL:

Khách hàng Tư vấn Làm visa đi Uzbekistan tại Du lịch XANH - VIET GREEN TRAVEL sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi của công ty như: 

1. Du lịch XANH - VIET GREEN TRAVEL  sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Làm visa đi Syria: 
– Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp visa đi Uzbekistan 
– Tư vấn Làm visa đi Uzbekistan – Tư vấn về thời hạn đóng Visa, gia hạn Visa… 
– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn Làm visa đi Uzbekistan 
– Tư vấn các vấn đề liên quan khác. 
-  Tư vấn làm visa đi Uzbekistan  24/7 tại số: 01235 333 331 | 0989 313339 
-  Tư vấn làm visa du lịch Uzbekistan , visa công tác Uzbekistan , visa lao động Uzbekistan tại địa chị email:vietgreentravel@yahoo.com | info@dulichxanh.com.vn 
- Quý khách tham khảo làm visa đi Uzbekistan tại địa chỉ website: www.dulichxanh.com.vn   

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng: 
– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc; 
– Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Làm visa đi Uzbekistan , chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu; 
– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan đến việc xin visa đi Uzbekistan   

3. Du lịch XANH - VIET GREEN TRAVEL sẽ đại diện hoàn tất các Thủ tục Làm visa đi Uzbekistan cho khách hàng như: 
– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Du lịch XANH - VIET GREEN TRAVEL sẽ tiến hành soạn hồ sơ Làm visa đi Uzbekistan cho khách hàng; – Đại diện lên cơ quan có thẩm quyền nộp hồ sơ Làm visa đi Uzbekistan cho khách hàng; 
- Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
– Đại diện nhận visa đi Uzbekistan cho khách hàng.   

4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng: 
– Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;  

 LƯU Ý: 
·Đặt cọc trước 70% khi nhận hồ sơ, sau khi đậu visa thu nốt 30% còn lại. 
·Không xuất hóa đơn VAT. 
·Hồ sơ bị lãnh sự quán từ chối hoặc không cấp visa thì Quý khách sẽ mất tiền nộp Lãnh sự, phí dịch vụ, phí hồ sơ. 
·Nếu Lãnh sự yêu cầu phỏng vấn thì Quý khách phải có mặt tại Lãnh sự theo lịch hẹn.   

Hãy liên hệ với Du lịch XANH - VIET GREEN TRAVEL để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ Làm Visa tốt nhất!

 

Mọi thông tin làm visa đi Uzbekistan xin vui lòng liên hệ:

DU LỊCH XANH - VIET GREEN TRAVEL, JSC
Địa chỉ : P102, H50 Ngõ 41/27 Phố Vọng, Hà Nội
Điện thoại: 04. 36285414 | 04.62785649 | 052.3638 333
Fax: (84.4) 36285415
Di động:0989 313339
Email : vietgreentravel@yahoo.com | sales@dulichxanh.com.vn | info@dulichxanh.com.vn
Website: www.vietgreentravel.com | www.dulichxanh.com.vn


DU LỊCH XANH - VIET GREEN TRAVEL - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 64 Hoàng Diệu - P.Nam Lý - TP. Đồng Hới - Quảng Bình
Tel: 0523.836 333 - Fax: 0523.836 336
Hotlines: 0903295730 |01235 333 331
Email: quangbinh@dulichxanh.com.vn
Website: www.dulichxanh.com.vn | www.vietgreentravel.com.vn
Skype: dulichxanh.quangbinh hoặc dulichxanhquangbinh  
Yahoo Chat: dulichxanhqb  

Hướng dẫn làm visa Uzbekistan đi lao động, visa lao động đến Uzbekistan, tuyển dụng lao động đi Uzbekistan, Thủ tục xin visa du lịch Uzbekistan tự túc, Tư vấn làm visa vào Uzbekistan du lịch tự túc. Làm visa du lịch Uzbekistan không cần theo tour, Dịch thuật hồ sơ xin visa du lịch Uzbekistan, Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin visa du lịch Uzbekistan tự túc, Visa Uzbekistan không cần theo tour du lịch, Vé máy bay giá rẻ đến Uzbekistan, vé máy bay khứ hồi đi Uzbekistan, Đại sứ quán Uzbekistan tại Hà Nội. Dịch vụ tư vấn visa Uzbekistan nhanh, khẩn, Làm visa du lịch Uzbekistan không cần thư mời. Tư vấn visa Uzbekistan theo diện du lịch, Du lịch Uzbekistan tự túc thăm bạn bè, Xin visa du lịch Uzbekistan để thăm người thân, Xin visa Uzbekistan đi tuần trăng mật, xin visa Uzbekistan đi chữa bệnh, xin visa Uzbekistan đi shopping, xin visa Uzbekistan đi tham dự Hội chợ, xin visa du lịch tự túc đi thăm bố mẹ, con cái tại Uzbekistan. Những lưu ý khi đi du lịch Uzbekistan tự túc, du lịch Bụi tại Uzbekistan, gia hạn visa du lịch tại Uzbekistan, hướng dẫn làm visa du lịch tại Uzbekistan

 
Visa Uzbekistan: Thủ tục xin visa đi công tác Uzbekistan

Quý khách đang tìm kiếm Thủ tục xin visa đi Uzbekistan? Bạn muốn tìm một Dịch vụ Làm visa đi Uzbekistancó uy tín? Hãy bạn đang xin thư mời đi công tác Uzbekistan mà chưa thành công? Hoặc bạn muốn liên hệ Đại sứ quán Uzbekistan tại Việt Nam mà không được? Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn và hoàn tất các Thủ tục Làm visa đi Uzbekistan cho bạn. Dịch vụ Làm visa đi Uzbekistan giá rẻ của Du lịch XANH - VIET GREEN TRAVEL đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất. 


Dịch vụ Làm visa đi Uzbekistan của Du lịch XANH - VIET GREEN TRAVEL sẽ đại diện giao dịch với cơ quan Đại sứ quán và Nhà nước để đẩy nhanh việc cấp visa đi Uzbekistan cho khách hàng theo đúng quy định của Đại sứ quan Uzbekistan và pháp luật Việt Nam. Chính vì thế, Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về giá cả và chất lượng khi đến với dịch vụ Làm visa đi Uzbekistan giá rẻ của Du lịch XANH - VIET GREEN TRAVEL.  

 

THÔNG TIN HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ LÀM VISA ĐI DU LỊCH, THĂM THÂN, CÔNG TÁC

*** HỒ SƠ NGƯỜI THÂN/ BẠN BÈ/ ĐỐI TÁC CẦN CHUẨN BỊ ***

1.Thư mời với nội dung nêu rõ một số thông tin sau: thông tin về người mời và người được, thông tin về thời gian và mục đích chuyến đi đồng thời cũng nêu rõ thông tin về chi phí chuyến đi ai sẽ là người chi trả hay đài thọ 
2.Bản sao y công chứng passport/ chứng nhận quốc tịch/ visa hay giấy giờ chứng minh tình trạng lưu trú của người mời 
3.Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với đương đơn Việt Nam 
4.Nếu đài thọ chi phí chuyến đi vui lòng cung cấp giấy tờ chứng minh khả năng tài chính  

 

*** HỒ SƠ CẦN THIẾT CHUẨN BỊ LÀM VISA ***

1.Hộ chiếu gốc còn hạn 6 tháng trở lên + Các hộ chiếu cũ

2.04 Ảnh (4 cm x 6 cm) phong nền trắng, chụp mới chính diện, khổ hình theo yêu cầu của từng loại visa

3.Giấy tờ chứng minh tình trạng cá nhân, nhân thân và xã hội: Chứng minh thư, Hộ khẩu gia đình, Đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh của các con(nếu có con đi cùng)

4.Giấy tờ chứng minh tình trạng công việc: Đăng ký kinh doanh, Hợp đồng lao động, Xác nhận lương 3 tháng gần nhất, Bổ nhiệm chức vụ, Quyết định cử đi công tác hoặc Giấy đồng ý cho đi Du lịch của công ty

5.Giấy tờ chứng minh khả năng tài tính và tài sản

6.Booking vé và khách sạn/ giấy tờ chứng minh tình trạng lưu trú tại nước ngoài (Phòng vé máy bay Du Lịch Xanh sẽ đặt vé máy bay giá rẻ đi Uzbekistan cho Quý khách)

7.Bảo hiểm du lịch với mức chi trả bồi thường >30.000 EUR và phù hợp thời gia chuyến đi (Phòng bảo hiểm Du Lịch Xanh – Viet Green Travel sẽ hỗ trợ đặt bảo hiểm du lịch cho Quý khách)  

 

TƯ VẤN LÀM VISA TẠI CTY DU LỊCH XANH - VIET GREEN TRAVEL:

Khách hàng Tư vấn Làm visa đi Uzbekistan tại Du lịch XANH - VIET GREEN TRAVEL sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi của công ty như: 

1. Du lịch XANH - VIET GREEN TRAVEL  sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Làm visa đi Syria: 
– Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp visa đi Uzbekistan 
– Tư vấn Làm visa đi Uzbekistan – Tư vấn về thời hạn đóng Visa, gia hạn Visa… 
– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn Làm visa đi Uzbekistan 
– Tư vấn các vấn đề liên quan khác. 
-  Tư vấn làm visa đi Uzbekistan  24/7 tại số: 01235 333 331 | 0989 313339 
-  Tư vấn làm visa du lịch Uzbekistan , visa công tác Uzbekistan , visa lao động Uzbekistan tại địa chị email:vietgreentravel@yahoo.com | info@dulichxanh.com.vn 
- Quý khách tham khảo làm visa đi Uzbekistan tại địa chỉ website: www.dulichxanh.com.vn   

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng: 
– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc; 
– Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Làm visa đi Uzbekistan , chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu; 
– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan đến việc xin visa đi Uzbekistan   

3. Du lịch XANH - VIET GREEN TRAVEL sẽ đại diện hoàn tất các Thủ tục Làm visa đi Uzbekistan cho khách hàng như: 
– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Du lịch XANH - VIET GREEN TRAVEL sẽ tiến hành soạn hồ sơ Làm visa đi Uzbekistan cho khách hàng; – Đại diện lên cơ quan có thẩm quyền nộp hồ sơ Làm visa đi Uzbekistan cho khách hàng; 
- Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
– Đại diện nhận visa đi Uzbekistan cho khách hàng.   

4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng: 
– Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;  

 LƯU Ý: 
·Đặt cọc trước 70% khi nhận hồ sơ, sau khi đậu visa thu nốt 30% còn lại. 
·Không xuất hóa đơn VAT. 
·Hồ sơ bị lãnh sự quán từ chối hoặc không cấp visa thì Quý khách sẽ mất tiền nộp Lãnh sự, phí dịch vụ, phí hồ sơ. 
·Nếu Lãnh sự yêu cầu phỏng vấn thì Quý khách phải có mặt tại Lãnh sự theo lịch hẹn.   

Hãy liên hệ với Du lịch XANH - VIET GREEN TRAVEL để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ Làm Visa tốt nhất!

 

Mọi thông tin làm visa đi Uzbekistan xin vui lòng liên hệ:

DU LỊCH XANH - VIET GREEN TRAVEL, JSC
Địa chỉ : P102, H50 Ngõ 41/27 Phố Vọng, Hà Nội
Điện thoại: 04. 36285414 | 04.62785649 | 052.3638 333
Fax: (84.4) 36285415
Di động:0989 313339
Email : vietgreentravel@yahoo.com | sales@dulichxanh.com.vn | info@dulichxanh.com.vn
Website: www.vietgreentravel.com | www.dulichxanh.com.vn


DU LỊCH XANH - VIET GREEN TRAVEL - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 64 Hoàng Diệu - P.Nam Lý - TP. Đồng Hới - Quảng Bình
Tel: 0523.836 333 - Fax: 0523.836 336
Hotlines: 0903295730 |01235 333 331
Email: quangbinh@dulichxanh.com.vn
Website: www.dulichxanh.com.vn | www.vietgreentravel.com.vn
Skype: dulichxanh.quangbinh hoặc dulichxanhquangbinh  
Yahoo Chat: dulichxanhqb  

Hướng dẫn làm visa Uzbekistan đi lao động, visa lao động đến Uzbekistan, tuyển dụng lao động đi Uzbekistan, Thủ tục xin visa du lịch Uzbekistan tự túc, Tư vấn làm visa vào Uzbekistan du lịch tự túc. Làm visa du lịch Uzbekistan không cần theo tour, Dịch thuật hồ sơ xin visa du lịch Uzbekistan, Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin visa du lịch Uzbekistan tự túc, Visa Uzbekistan không cần theo tour du lịch, Vé máy bay giá rẻ đến Uzbekistan, vé máy bay khứ hồi đi Uzbekistan, Đại sứ quán Uzbekistan tại Hà Nội. Dịch vụ tư vấn visa Uzbekistan nhanh, khẩn, Làm visa du lịch Uzbekistan không cần thư mời. Tư vấn visa Uzbekistan theo diện du lịch, Du lịch Uzbekistan tự túc thăm bạn bè, Xin visa du lịch Uzbekistan để thăm người thân, Xin visa Uzbekistan đi tuần trăng mật, xin visa Uzbekistan đi chữa bệnh, xin visa Uzbekistan đi shopping, xin visa Uzbekistan đi tham dự Hội chợ, xin visa du lịch tự túc đi thăm bố mẹ, con cái tại Uzbekistan. Những lưu ý khi đi du lịch Uzbekistan tự túc, du lịch Bụi tại Uzbekistan, gia hạn visa du lịch tại Uzbekistan, hướng dẫn làm visa du lịch tại Uzbekistan

 
 

Các bài viết khác

BACK TO TOP