• Đối tượng được cấp thẻ APEC 2020 là những doanh nhân quản lý doanh nghiệp có nền tảng phát triển ổn định, có hoạt động kinh doanh mạnh với các nước trong khối Apec liên tục. Doanh nhân đó hoàn toàn có thể lấy được thẻ Apec nhanh cùng Viet Green Apec
  • Đối tượng được cấp thẻ Apec 2018 - Thành viên Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Giám đốc, Phó Giám đốc các ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng; Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, ngân hàng; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp hoặc chi nhánh ngân hàng.
  • Có quá nhiều hồ sơ doanh nhân xin cấp mới thẻ Apec bị trả lại vì khi làm hồ sơ đã không chú ý đến chức danh của mình sao cho phù hợp với quy định của Nhà nước đối với các đối tượng ĐƯỢC cấp thẻ Apec hiện nay. Có nhiều Chủ tịch hội đồng quản lý hay Thành viên HĐQT không thể xin được thẻ APEC lần đầu cũng vì những lý do cơ cấu của doanh nghiệp.
  • Có quá nhiều hồ sơ doanh nhân xin cấp thẻ Apec bị trả lại vì khi làm hồ sơ đã không chú ý đến chức danh của mình sao cho phù hợp với quy định của Nhà nước đối với các đối tượng ĐƯỢC cấp thẻ Apec hiện nay. Viet Green Apec xin cung cấp các chức danh đối tượng được cấp thẻ Apec 2017

Đối tượng xin cấp thẻ Apec áp dụng từ 15.12.2015

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung các quy định về đối tượng được cấp thẻ Apec và một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh…

BACK TO TOP