• Ngoài việc xin Cấp được thẻ Apec 2019 hoặc Gia hạn thẻ Apec cho doanh nhân 2019 thì Viet Green Apec còn đảm nhận dịch vụ tư vấn Báo cáo tình hình sử dụng thẻ Apec 2019 cho doanh nhân sử dụng thẻ Apec đúng thời gian quy định của Quy chế sử dụng thẻ Apec do Nhà nước Ban hành.
  • Nhiều doanh nhân vẫn lo lắng khi thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng thẻ apec tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Có nhiều doanh nhân đã không thể sử dụng được Apec của mình vì do KHÔNG BÁO CÁO tình hình sử dụng thẻ apec, và nó có nguy hại như thế nào?
  • Viet Green Apec là thương hiệu dịch vụ tư vấn thẻ Apec uy tín nhiều năm qua được hàng nghìn doanh nhân Việt Nam tin tưởng cộng sự và hợp tác bền vững. Tạo lập kiến tạo giá trị thật cho doanh nhân hội nhập phát triển kinh tế đất nước là mong muốn của tập thể cán bộ nhân viên của Viet Green Apec.
  • Tạo lập kiến tạo giá trị thật cho doanh nhân hội nhập phát triển kinh tế đất nước là mong muốn của tập thể cán bộ nhân viên của Viet Green Apec. Tuy nhiên nhiều doanh nhân vẫn lo lắng khi thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng thẻ apec tại Hà Nội

Khi nào phải báo cáo tình hình sử dụng thẻ Apec

Đừng quên báo cáo tình hình sử dụng thẻ Apec hàng năm muộn nhất vào ngày 31 tháng 01. Nếu gặp rắc rỗi gì hay chưa rõ thông tin xin gọi 19006920 để gặp tư vấn viên Viet Green Apec…

Dịch vụ báo cáo tình hình sử dụng thẻ Apec năm 2018

Viet Green Apec là thương hiệu dịch vụ tư vấn thẻ Apec uy tín nhiều năm qua được hàng nghìn doanh nhân Việt Nam tin tưởng cộng sự và hợp tác bền vững. Tạo lập kiến tạo giá trị thật…

Báo cáo tình hình sử dụng thẻ Apec ở đâu

Nhiều doanh nhân đang không hiểu vì sao phải báo cáo tình hình sử dụng thẻ Apec? Khi nào phải báo cáo thẻ Apec? Viet Green Apec là thương hiệu dịch vụ tư vấn thẻ Apec uy tín hơn 5…

Báo cáo tình hình sử dụng thẻ Apec 2017

Vào đầu năm 2018, Viet Green Apec cung cấp dịch vụ hỗ trở doanh nhân Việt làm Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình sử dụng thẻ ABTC của những người được cấp thẻ Apec (ABTC) thuộc đơn vị…

Dịch vụ báo cáo tình hình sử dụng thẻ Apec 2016

Viet Green Apec cung cấp dịch vụ hỗ trở doanh nhân Việt làm Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình sử dụng thẻ ABTC của những người được cấp thẻ Apec (ABTC) thuộc đơn vị mình gồm các nội…

BACK TO TOP