• Thủ tục cấp thẻ Apec 2017 cập nhật: Tất cả doanh nhân mong muốn sở hữu thẻ Apec đủ điều kiện làm thẻ Apec Điều kiện quan trọng: Là Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và lãnh đạo công ty; Đã đi đến 2 – 3 nước trong khối Apec trong vòng 2 năm;
  • Từ năm 2017, Nhà nước quy định doanh nhân muốn cấp được thẻ Apec thì Hợp đồng kinh tế với các đối tác nước ngoài phải có doanh số từ 10 tỷ đồng trở lên đúng không? Nếu doanh nghiệp tôi có 3 hợp đồng (1 hợp đồng với Singapore khoảng 3 tỷ, 1 hợp đồng với Trung Quốc khoảng 4 tỷ, 1 hợp đồng với Hàn Quốc 2,6). Tổng hợp đồng tương đương 9,5 tỷ đồng thì tôi có thể xin được cấp thẻ Apec được không?
  • Vậy để làm được thẻ Apec nhanh chóng, theo Viet Green Apec - 19006920 thì Hợp đồng kinh tế ngoại đã ký kết với các đối tác nước ngoài trong vùng lãnh thổ tham gia chương trình thẻ Apec phải chú ý 5 điều quan trọng
  • THÔNG BÁO

    HOÀN PHÍ DỊCH VỤ 100% NẾU VIỆC CẤP MỚI THẺ APEC & GIA HẠN THẺ APEC KHÔNG THÀNH CÔNG

    TẠI VIET GREEN APEC

BACK TO TOP