• Viet Green Apec tiếp tục dẫn đầu dịch vụ xin cấp thẻ Apec tại Việt Nam trong 5 năm qua. Viet Green Apec khẳng định là người bạn tư vấn đáng tin cậy nhất giúp doanh nhân Việt Nam sở hữu thẻ doanh nhân ABTC nhanh chóng, góp phần giúp cho các doanh nhân chủ động mở rộng phát triển kinh doanh trong khối kinh tế thịnh vượng chung Châu Á Thái Bình Dương.
  • Ngoài việc xin Cấp được thẻ Apec 2019 hoặc Gia hạn thẻ Apec cho doanh nhân 2019 thì Viet Green Apec còn đảm nhận dịch vụ tư vấn Báo cáo tình hình sử dụng thẻ Apec 2019 cho doanh nhân sử dụng thẻ Apec đúng thời gian quy định của Quy chế sử dụng thẻ Apec do Nhà nước Ban hành.
  • Hiện nay có nhiều công ty quảng cáo dịch vụ làm thẻ Apec từ hơn 10.000.000 đồng trở lên hoặc giá rất cao, nhưng kết quả mang lại cho việc đó là rất thấp. Cho nên, Viet Green Apec trân trọng gửi đến Quý doanh nghiệp giải pháp tư vấn xin cấp thẻ Apec tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức của nhân sự của doanh nhân từ 01.02.2019.
  • Thủ tục làm thẻ Apec 2019 - Để Quý khách hàng hiểu rõ hơn về trình tự thủ tục thực hiện cấp thẻ Apec, làm thẻ Apec . Viet Green Apec xin cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục làm thẻ Apec 2019. Trước hết, để tiết kiệm thời gian của bạn
Viet Green Apec tiếp tục dẫn đầu dịch vụ xin cấp thẻ Apec tại Việt Nam trong 5 năm qua. Viet Green Apec khẳng định là người bạn tư vấn đáng tin cậy nhất giúp doanh nhân Việt Nam sở hữu thẻ doanh nhân ABTC nhanh chóng, góp phần giúp cho các doanh nhân chủ động mở rộng phát triển kinh doanh trong khối kinh tế thịnh vượng chung Châu Á Thái Bình Dương.
BACK TO TOP