• Sở hữu thẻ này, gọi tắt là thẻ ABTC, doanh nhân sẽ có nhiều quyền lợi như miễn thị thực khi đi đến 17 nền kinh tế thuộc khối APEC như Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản… và được ưu tiên các thủ tục hành chính nơi công cộng như sân bay, hải quan... Để hiểu thêm chức năng sử dụng thẻ Apec, Quý doanh nhân Việt Nam có thể gọi 0989 313339 để được tư vấn chi tiết

BACK TO TOP