• Trong năm 2019, đã có hơn 392 doanh nhân Việt được Viet Green Apec hỗ trợ tư vấn xin được thẻ doanh nhân Apec (ABTC) để tiếp tục phát triển mở rộng hợp tác kinh doanh với các nước trong khối APEC.

BACK TO TOP