• Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Dak Lak

  * Thành phần, số lượng hồ sơ:

  1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ;

  2. Bản chính văn bản xin phép sử dụng thẻ ABTC do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đề nghị và chịu trách nhiệm về nhân sự (theo mẫu của Sở Ngoại vụ) – 02 bản;

  3. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp (02 bản);

  Theo nguồn: Sở ngoại vụ Dak Lak

 • Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Dak Lak Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại Du lịch Xanh HOẶC Quý khách nên gọi điện trực tiếp đến tổng đài tư vấn 24/7 số 19006920 hoặc Mobile/Zalo/Viber số 012475 33333 để nhận được sự hỗ trợ miễn phí các dịch vụ về thẻ doanh nhân Apec (ABTC) tại Sở ngoại vụ Dak Lak Bước 2: Thực hiện đúng các quy định xin cấp thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Dak Lak quy định Bước 3: Quý khách chuyển hồ sơ đầy đủ làm thẻ Apec đúng quy định Nhà nước lên Sở ngoại vụ Dak Lak hoặc chuyển sang Viet Green Apec (LàmthẻApec.com) tư vấn
 • Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Kom Tum * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin phép sử dụng thẻ ABTC do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đề nghị và chịu trách nhiệm về nhân sự (theo mẫu của Sở Ngoại vụ) – 02 bản; 3. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp (02 bản); Theo nguồn: Sở ngoại vụ Kom Tum
 • Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Kom Tum Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại Du lịch Xanh HOẶC Quý khách nên gọi điện trực tiếp đến tổng đài tư vấn 24/7 số 19006920 hoặc Mobile/Zalo/Viber số 012475 33333 để nhận được sự hỗ trợ miễn phí các dịch vụ về thẻ doanh nhân Apec (ABTC) tại Sở ngoại vụ Kom Tum Bước 2: Thực hiện đúng các quy định xin cấp thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Kom Tum quy định Bước 3: Quý khách chuyển hồ sơ đầy đủ làm thẻ Apec đúng quy định Nhà nước lên Sở ngoại vụ Kom Tum hoặc chuyển sang Viet Green Apec (LàmthẻApec.com) tư vấn

Yêu cầu thủ tục làm thẻ APEC tại Sở ngoại vụ Gia Lai

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Gia Lai * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Trình tự các bước tiến hành làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Gia Lai

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Gia Lai Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Trình tự làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Khánh Hòa

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Khánh Hòa Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Khánh Hòa

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Khánh Hòa * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Những thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Phú Yên yêu cầu

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Phú Yên * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Thứ tự các bước làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Phú Yên

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Phú Yên Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Các thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Bình Định

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Bình Định * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Cách làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Bình Định về quy trình

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Bình Định Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Hỗ trợ thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Quảng Ngãi

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Quảng Ngãi * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Hướng dẫn tư vấn các bước làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Quảng Ngãi

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Quảng Ngãi Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Thủ tục cần thiết cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Quảng Nam

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Quảng Nam * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Tư vấn các bước làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Quảng Nam

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Quảng Nam Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Thẻ APEC được cấp theo trình tự nào tại Sở ngoại vụ Đà Nẵng

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Đà Nẵng Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Đà Nẵng yêu cầu những thủ tục nào

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Đà Nẵng * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Cung cấp thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Thừa Thiên Huế

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Thừa Thiên Huế * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản…

Sở ngoại vụ Thừa Thiên Huế làm thẻ theo quy trình nào

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Thừa Thiên Huế Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc…

Yêu cầu thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Quảng Trị

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Quảng Trị * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Trình tự làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Quảng Trị

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Quảng Trị Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Cần thiết những thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Quảng Bình

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Quảng Bình * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Các bước tiến hành làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Quảng Bình

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Quảng Bình Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

BACK TO TOP