Dịch vụ làm thẻ Apec tại Yên Bái

DỊCH VỤ XIN CẤP THẺ APEC DOANH NHÂN LẦN ĐẦU

Loại thẻ có giá trị 3 năm và sử dụng tại 19 nước trong khối Apec  - Thời gian làm: 2 - 3 tháng

Đối tượng và điều kiện cấp thẻ Apec tại Yên Bái:

1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước được cấp thẻ Apec :
a) Làm thẻ Apec cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Tổng công ty trực thuộc Thủ tướng Chính phủ (Tổng công ty 91) tại Yên Bái;
b) Xin cấp thẻ Apec cho các Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp tại Yên Bái; Dịch vụ làm thẻ Apec cho các Tổng giám đốc  khu công nghiệp, khu chế xuất của Việt Nam tại Yên Bái; Giám đốc, Tư vấn hồ sơ làm thẻ Apec cho Phó giám đốc Ngân hàng Việt Nam hoặc Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Việt Nam tại Yên Bái;
c) Hỗ trợ xin cấp thẻ Apec cho Kế toán trưởng hoặc Trưởng/Phó phòng các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, ngân hàng, chi nhánh Ngân hàng Việt Nam trở lên.

2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư tại Việt Nam :
a) Làm thẻ Apec cho cácTổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp; kế toán trưởng hoặc người có chức danh Trưởng phòng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Yên Bái;
b) Dịch vụ làm thẻ Apec cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn; Chủ tịch ban quản trị hợp tác xã, Chủ nhiệm hợp tác xã tại Yên Bái

3. Các trường hợp khác được xét cấp thẻ Apec - ABTC:
a) Tư vấn hồ sơ làm thẻ Apec cho các vị là lãnh đạo các ngành kinh tế, Thủ trưởng cấp Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp quản lý chuyên ngành về các hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC tại Yên Bái
b) Xin cấp thẻ Apec cho các công chức, viên chức nhà nước có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC; Trưởng, Phó cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia Chương trình thẻ ABTC tại Yên Bái

4. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào yêu cầu thực hiện cam kết thương mại với các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC, theo đề nghị của cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy chế này, Bộ trưởng Bộ Công an có thể xét, quyết định cấp thẻ ABTC cho những người không thuộc diện quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này.

 

Hồ sơ gồm xin cấp thẻ Apec lần đầu tại Yên Bái

Thời gian làm dịch vụ: 3 tháng

Số lượng

Gốc/bản sao công chứng

Ghi chú

1. Giấy giới thiệu của công ty tại Yên Bái

5

Gốc

Đóng dẫu bỏ trống thông tin

2. - Công văn xin phép sử dụng thẻ Apec

    - Tờ khai đề nghị cấp thẻ Apec có dán ảnh + đóng dấu giáp lai tại Yên Bái

    - Văn bản cho phép sử dụng thẻ của cấp thẻ Apec có thẩm quyền tại Yên Bái

 

3

3

 

    3

Gốc

Gốc

 

Gốc

 

 

Du lịch Xanh cung cấp mẫu và hướng dẫn thực hiện

3. Bản sao Đăng ký kinh doanh hoăc Giấy phép chứng nhận đầu tư tại Yên Bái

3

Bảo sao công chứng

Bản sao có giá trị không quá 1 tháng

4. Hộ chiếu xin cấp thẻ Apec đang sử dụng phải còn hạn 3 năm trở lên và hộ chiếu cũ (nếu có)

3

Bản sao công chứng

Tất cả các trang, mặt, dấu trong hộ chiếu

5. Ảnh thẻ loại 3cm x 4 cm nền trắng xin cấp thẻ Apec đủ điều kiện tại Yên Bái

8

Gốc

Ảnh chụp không quá 1 tháng

6. Quyết định bổ nhiệm chức vụ làm thẻ Apec hoặc Hợp đồng lao động (Tổng giám đốc công ty CP hoặc Giám đốc công ty TNHH) tại Yên Bái

3

Bản sao công chứng

Quyết định bổ nhiệm phải chuyên nghiệp, đúng quy định Luật doanh nghiệp

7. Sổ Bảo hiểm xã hội hoặc sổ tham gia Bảo hiểm Xã hội theo đúng quy định xin thẻ apec

3

Bản sao công chứng

Số có đầy đủ thông tin người làm thẻ Apec

8. Giấy xác nhận tham gia BHXH đến thời điểm hiện tại tại Yên Bái

 

3

Bản sao công chứng

Số có đầy đủ thông tin người làm thẻ Apec đang làm tại doanh nghiệp của mình

9. Bản cam kết của doanh nghiệp đối với doanh nhân là Chủ sở hữu doanh nghiệp xin thẻ Apec không thuộc đối tượng tham gia BHXH

3

Gốc

Du lịch Xanh cung cấp mẫu và thực hiện. Phải đóng dấu, xác nhận của người sáng lập

10. Hợp đồng ký kết với các đối tác thuộc các nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia sử dụng thẻ APEC thể hiện trách nhiệm hoạt động kinh doanh hiệu quả

2

Dịch và sao công chứng

2 hợp đồng ký với 2 quốc gia khác nhau. Mỗi hợp đồng 2 bản

11. Tờ khai hải quan (nếu xuất nhập khẩu), Invoice (nếu các công ty dịch vụ), Chứng từ chuyển tiền thanh toán và giao dịch qua các Ngân hàng, Chứng từ nộp các loại thuế  tại Yên Bái

2

Dịch và sao công chứng

Thông tin chính xác và khớp với 2 bản hợp đồng theo mục 10

12. Chứng minh nộp Thuế

- Báo cáo tài chính chứng minh doanh thu doanh nghiệp năm gần nhất  tương đương 10 tỷ trở lên

- Chứng từ và biên lai nộp thuế môn bài năm 2013 và 2014 tại Yên Bái

- Chứng từ và biên lai nộp thuế Giá trị gia tăng trong năm 2013 và 2014 tại Yên Bái

- Chứng từ và Biên lai nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (Nộp ngân sách nhà nước 2013)

 

3

 

3

 

3

 

3

 

Sao công chứng

Sao công chứng

Sao công chứng

Sao công chứng

 

Báo cáo này đã nộp cơ quan thuế, không hiệu chỉnh

Chứng từ không bị tẩy xóa

 

Chứng từ không bị tẩy xóa

 

Nếu năm 2013 bị lỗ thì nộp bổ sung năm 2011, 2012

Thông tin hữu ích làm thẻ Apec chuyên nghiệp:

  1. Bảng giá dịch vụ tư vấn xin thẻ ABTC (Apec) toàn quốc
  2. Điều kiện cấp thẻ Apec mới tại Yên Bái và Yên Bái

3. Xin cấp lại thẻ Apec (Thẻ ABTC) do đổi hộ chiếu mới tại Yên Bái

4. Quy trình dịch vụ làm thẻ Apec tại Yên Bái

5. Thẻ Apec nào sẽ cấm xuất nhập cảnh tại Yên Bái

6. Thời hạn cấp thẻ Apec cho doanh nhân tại Yên Bái

7. Đơn vị nào được phép cấp thẻ Apec cho doanh nhân tại Yên Bái

8. Đối tượng nào được cấp thẻ Apec tại Yên Bái

9. Doanh nhân sử dụng thẻ Apec có trách nhiệm gì tại Yên Bái

10. Doanh nhân làm gì khi bị mất thẻ Apec tại Yên Bái

11. Kinh nghiệm sử dụng thẻ Apec tại nước ngoài tại Yên Bái

12. Điều kiện xin được thẻ Apec tại Yên Bái

13. Giấy trình báo mất thẻ ABTC ở trong nước (mẫu X06) tại Yên Bái

14. Quy trình làm thẻ Apec tại Bộ Công An tại Yên Bái

15. Cảnh giác khi sử dụng thẻ Apec tại Yên Bái

16. DỊCH VỤ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VIỆC SỬ DỤNG THẺ APEC

17. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP THẺ APEC TẠI HỒ CHÍ MINH

18. THỦ TỤC XIN CẤP THẺ APEC MỚI NHẤT CHO DOANH NHÂN

Quý doanh nhân muốn được tư vấn chi tiết dịch vụ làm thẻ Apec chuyên nghiệp xin đừng ngần ngại gọi điện 0989313339 để chắc chắn rằng Quý vị được lựa chọn nhận thẻ Apec đúng quy định của pháp luật hoặc liên hệ đến:

VIET GREEN VISA - Green VISA, Happy TRIP  - Đơn vị điều hành VIET GREEN APEC (VIỆT NAM)

Head Office: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 84.4.62785649 | 84.4.36285414   F: 84.4.36285415   M: 0989.313339

Branch Offices:

Quang Binh: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh

T:  84.52.3836 333 | 052.386 86 66  - F: 84.52.3836336 - M: 090 3295 730

Ho Chi Minh: SC02 Nguyen Duc Canh Str, My Duc, Tan Phong Ward, 7 Dist, Ho Chi Minh

T: 84.8.66 8284 83  M: 01235 333 331    

Website: www.daisuquan.info | www.lamvisa.info 

Email: visa@dulichxanh.com.vn | visavietnam2014@gmail.com 

BACK TO TOP