Điều kiện và Thủ tục làm thẻ Apec tại Huế

Điều kiện và thủ tục làm thẻ Apec tại Huế gọi 097282 4444 / 0989313339 - Bạn đang có nhu cầu làm thẻ Apec tại Huế ? Bạn đang tìm hiểu về các điều kiện, thủ tục làm thẻ Apec tại Huế ?. Viet Green Apec xin hướng dẫn bạn các thông tin đầy đủ về quy trình làm thẻ Apec tại Huế .

Chúng ta cùng tìm hiểu lần lượt các mục bên dưới:

1. Thẻ Apec là gì?
2. Điều kiện làm thẻ Apec tại Huế
3. Thủ tục làm thẻ Apec tại Huế
4. Dịch vụ làm thẻ Apec tại Huế

I. THẺ APEC LÀ GÌ? - Gọi 097282 4444 - Mr. Nam

Thẻ Apec hay còn gọi là Thẻ ABTC đó là Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (sau đây viết tắt là Thẻ APEC) là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước và vùng lãnh thổ tham gia Chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC cấp cho doanh nhân của mình để tạo thuận lợi cho việc đi lại thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự các hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nước và vùng lãnh thổ thuộc APEC tham gia Chương trình. Người mang thẻ ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không cần phải có thị thực (không cần xin visa) của các nước và vùng lãnh thổ đó.


Thời hạn của Thẻ APEC: là 05 (năm) năm kể từ ngày được cấp (trước đây là 03 (ba) năm). Khi hết hạn thì Thẻ APEC không được gia hạn mà phải làm thủ tục cấp mới lại từ đầu. Trường hợp hộ chiếu của doanh nhân còn giá trị dưới 05 năm thì giá trị của thẻ được cấp bằng với thời hạn của hộ chiếu nhưng phải trên 03 (ba) năm.

Khi Xuất Nhập cảnh: Thẻ ABTC là loại giấy tờ nhằm thay thế thị thực (visa) nhập cảnh vào các nền kinh tế thành viên tham gia chương trình ABTC và không có giá trị thay thế hộ chiếu nên khi xuất trình thẻ người sử dụng cần phải kèm theo hộ chiếu hợp lệ.

19 nước thành viên tham gia chương trình thẻ APEC bao gồm: Úc, Brunei, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, México, Papua Tân Guinea, Chile, Peru, Nga, Việt Nam. 

Lưu ý: Mỹ và Canada là thành viên của khối Apec nhưng không tham gia chương trình thẻ Apec vì thế bạn không thể dùng thẻ Apec để đi đến 02 nươc này.

II. ĐIỀU KIỆN LÀM  THẺ APEC TẠI Huế - Gọi 012475 33333

Đối tượng xin cấp thẻ Apec tại Huế : Thẻ APEC được cấp cho các Doanh nhân làm việc tại các Doanh nghiệp có trụ sở đóng tại tỉnh Huế và đáp ứng đủ điều kiện làm thẻ Apec tại Huế .

Có 03 điều kiện bạn cần lưu ý khi xin cấp thẻ Apec tại Huế .

-  Doanh nghiệp nơi Doanh Nhân làm việc phải đáp ứng đủ điều kiện làm thẻ Apec.
- Chức vụ của Doanh Nhân làm việc tại Doanh Nghiệp.
- Điều kiện đối với từng cá nhân Doanh Nhân.

Muốn làm được thẻ Apec thì tất cả 03 điều kiện trên phải đáp ứng, nếu thiếu một trong số các điều kiện kể trên thì được xem là không đủ điều kiện làm thẻ Apec.

Chúng ta cùng lần lượt tìm hiểu các điều kiện đó:

1. Điều kiện đối với Doanh nghiệp có Doanh nhân xin cấp Thẻ APEC  tại Huế

- Doanh nghiệp phải có trụ sở chính tại Tỉnh Huế . (Trường hợp trụ sở chính của Doanh nghiệp ở tỉnh/thành khác mà muốn làm Thẻ APEC cho các Doanh nhân làm việc tại Doanh nghiệp mình thì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số Hotline để được tư vấn cụ thể cách thức thực hiện).

- Doanh nghiệp đã có thời gian hoạt động từ 12 (mười hai) tháng trở lên tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC;

- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội và các nội dung khác mà pháp luật có quy định.

- Doanh nghiệp có các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với các đối tác trong các nền kinh tế thành viên tham gia thẻ ABTC. Điều kiện chứng minh là phải có ít nhất một Hợp đồng đã thực hiện không quá 12 tháng tính đến thời điểm xin xét cho phép sử dụng thẻ ABTC với các đối tác thuộc nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC. Hồ sơ chứng minh là một trong các loại giấy tờ: Hợp đồng ngoại thương, hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng cung cấp dịch vụ kèm theo bản sao một trong các chứng từ liên quan thể hiện việc có thực hiện hợp đồng đã ký kết như: chứng thư tín dụng, L/C, vận đơn, tờ khai hải quan, hóa đơn thanh toán hoặc giấy tờ xác nhận khác về việc thực hiện hợp đồng không quá 12 tháng tính đến thời điểm xin xét cho phép sử dụng thẻ ABTC với các đối tác thuộc nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (kèm bản chính các giấy tờ trên để đối chiếu).2. Chức vụ của Doanh nhân được xem xét cấp Thẻ APEC tại Huế

a. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước
- Thành viên Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Giám đốc, Phó Giám đốc các ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng;

- Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, ngân hàng; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp hoặc chi nhánh ngân hàng.

b. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam
- Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc công ty;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc hợp tác xã hoặc liên hợp tác xã;

- Kế toán trưởng, Trưởng phòng trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của các doanh nghiệp và các chức danh tương đương khác.

c. Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trên địa bàn tỉnh Huế có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của khối APEC. 

d. Trong trường hợp cần thiết; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thể đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an xét, cấp thẻ ABTC cho những người không thuộc quy định nêu trên.

3. Điều kiện đối với từng cá nhân Doanh nhân để được xem xét cấp Thẻ APEC tại Huế

Doanh nhân Việt Nam chỉ được cho phép sử dụng thẻ ABTC với các điều kiện sau:

- Có hộ chiếu Việt Nam còn thời hạn sử dụng ít nhất 05 (năm) năm kể từ ngày nộp hồ sơ xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC và đã từng có ít nhất 01 (một) lần nhập cảnh vì mục đích thương mại vào một trong các nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia chương trình thẻ ABTC

- Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên ABTC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong khu vực APEC;

- Doanh nhân phải là người làm việc ở các doanh nghiệp có năng lực sản xuất, kinh doanh thực thụ hoặc phải có hạn ngạch xuất nhập khẩu sang các nền kinh tế thành viên, và phải là người đại diện cho doanh nghiệp đó khi thực hiện việc ký kết hoặc thực hiện cam kết kinh doanh, đầu tư, thương mại trong khối;

- Là chủ sở hữu, thành viên góp vốn hoặc làm việc theo hợp đồng lao động (có hợp đồng lao động đã giao kết không xác định thời hạn) có thời gian làm việc tại doanh nghiệp trước khi đề nghị cấp thẻ ABTC tối thiểu là 12 tháng.

- Là người từ đủ 18 tuổi trở lên và không bị hạn chế hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự.

- Doanh nhân phải có quốc tịch Việt Nam.

Đối với công chức, viên chức Nhà nước: 

- Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.

- Có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC theo Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài của Ủy ban nhân dân thành phố.

III. THỦ TỤC LÀM THẺ APEC TẠI Huế - Tư vấn nhanh gọi 0989313339

Để thực hiện thủ tục cấp thẻ Apec cho doanh nhân thì doanh nghiệp phải tiến hành chuẩn bị 02 (hai) bộ hồ sơ để xin cấp thẻ APEC như sau:

BƯỚC 01: NỘP HỒ SƠ TẠI SỞ NGOẠI VỤ TỈNH Huế

Hồ sơ cần chuẩn bị:
1. Đối với doanh nhân của các doanh nghiệp có nhu cầu cấp thẻ ABTC thì nộp 02 (hai) bộ hồ sơ tại Sở Ngoại Vụ tỉnh Huế . Hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và đóng dấu (theo mẫu phụ lục I);

- Bản sao Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp;

- Bản sao hợp đồng kinh tế ký kết với các đối tác thuộc các nền kinh tế thành viên APEC (không quá 01 năm tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC) kèm theo những chứng từ xuất nhập khẩu thể hiện hợp đồng ký kết đã được thực hiện như sau: thư tín dụng (L/C), vận đơn, tờ khai hải quan, hóa đơn thanh toán; nếu hợp đồng bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt không cần chứng thực kèm theo;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm chức vụ hoặc bản sao hợp đồng lao động (thời gian đã được bổ nhiệm ít nhất phải từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC); Trường hợp doanh nhân xin phép sử dụng thẻ là chủ doanh nghiệp và là đại diện pháp luật của Công ty (có tên trong Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư) thì không cần cung cấp quyết định bổ nhiệm.

- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội có quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội liên tục tại Huế từ 12 tháng trở lên tại doanh nghiệp đang làm việc, tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC; Đối với trường hợp doanh nhân là chủ sở hữu của doanh nghiệp, không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH theo quy định do không hưởng lương, thì nộp kèm bản sao Thông báo đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và Bản cam kết của doanh nghiệp;

- Bản sao hộ chiếu (còn giá trị từ 05 năm trở lên) và bản sao thị thực (VISA) trong thời gian không quá 01 năm tính đến thời điểm xin phép sử dụng thẻ ABTC của một trong các nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia chương trình thẻ ABTC với Việt Nam mà doanh nghiệp đã từng kí kết hợp đồng kinh tế;

- Bản sao thẻ ABTC và báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC theo mẫu phụ lục III (đối với trường hợp đã có thẻ ABTC);

2. Đối với công chức, viên chức Nhà nước có nhu cầu xin phép sử dụng thẻ ABTC thì nộp 02 (hai) bộ hồ sơ trực tiếp tại Sở Ngoại vụ. Hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị của cơ quan do người đứng đầu đơn vị ký tên và đóng dấu;

- Bản sao Quyết định cử đi công tác nước ngoài của Ủy ban nhân dân tỉnh Huế hoặc của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Huế để tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC;

- Bản sao hộ chiếu phổ thông (còn giá trị 05 năm trở lên);

- Bản sao thẻ ABTC và báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC theo mẫu phụ lục III (đối với trường hợp đã có thẻ ABTC).

Đối với bản sao của các loại giấy tờ nêu trên là bản sao có chứng thực hoặc là bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu.

Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từ khi doanh nghiệp cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí Nhà nước: 1.200.000 VNĐ (thẻ cấp lần đầu)

*QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ LÀM THẺ APEC TẠI Huế   - Gọi hỗ trợ nhanh 0988262616

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

- Hồ sơ không đủ điều kiện được phép sử dụng thẻ ABTC, Sở Ngoại vụ có công văn trả lời trong vòng 16 ngày làm việc.

- Hồ sơ đủ điều kiện được phép sử dụng thẻ ABTC, Sở Ngoại vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh và trả kết quả trong vòng 20 ngày làm việc.

- Trường hợp phức tạp cần xác minh thì không quá 36 ngày làm việc.

Cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ:
Các đối tượng tại Điều 2 Quy chế này có nhu cầu xin phép sử dụng thẻ ABTC thì nộp 02 (hai) bộ hồ sơ trực tiếp tại Sở Ngoại vụ.

2. Xác minh hồ sơ:
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Sở Ngoại vụ phát hành văn bản đề nghị cung cấp thông tin đến các cơ quan liên quan bao gồm Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan hữu quan khác nhằm xác minh hồ sơ đề nghị xin phép sử dụng thẻ ABTC theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.

3. Thu thập thông tin từ các cơ quan hữu quan:
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ xin phép sử dụng thẻ ABTC của Sở Ngoại vụ, các cơ quan hữu quan có ý kiến trả lời chính thức bằng văn bản, nếu không có văn bản trả lời xem như đồng ý cho phép doanh nhân sử dụng thẻ ABTC.

4. Xử lý hồ sơ:
a. Trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện được phép sử dụng thẻ ABTC:

-Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn cung cấp thông tin từ các cơ quan liên quan theo quy định, Sở Ngoại vụ tổng hợp ý kiến, lập báo cáo thẩm định chuyển Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét việc cho phép sử dụng thẻ ABTC

Trong trường hợp phức tạp Sở Ngoại vụ cần xác minh thêm thông tin từ các cơ quan hữu quan khác, thời hạn giải quyết tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trong vòng 06 (sáu) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Ngoại vụ đề nghị, Văn phòng UBND tỉnh xem xét hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC.

b. Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện được phép sử dụng thẻ ABTC, Sở Ngoại vụ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn cung cấp thông tin từ các cơ quan liên quan theo quy định.

BƯỚC 2: THỦ TỤC XIN CẤP THẺ APEC CHÍNH THỨC TẠI CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 

Hồ sơ cần chuẩn bị:
1. Hô sơ đề nghị cấp thẻ ABTC (01 bộ) gồm:

- 01 tờ khai đề nghị cấp thẻ (theo mẫu do Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành), có xác nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý doanh nhân.

- 02 ảnh cỡ 3x4cm, nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần (01 ảnh dán vào tờ khai có đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý doanh nhân và 01 ảnh để rời).

- Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền: Văn bản của Thủ tướng Chính phủ (nếu là doanh nhân do Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ hoặc trực tiếp quản lý) hoặc Văn bản của Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ (nếu là doanh nhân do Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ bổ nhiệm chức vụ hoặc là doanh nhân làm việc tại doanh nghiệp do cơ quan cấp Bộ ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý).

- Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu là doanh nhân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm chức vụ hoặc là doanh nhân làm việc tại doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý.Chú ý: Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ ABTC, doanh nhân phải xuất trình hộ chiếu còn giá trị. Trường hợp cơ quan, doanh nghiệp cử cán bộ, nhân viên khác thay mặt doanh nhân nộp hồ sơ và nhận thẻ thì cán bộ, nhân viên đó phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, doanh nghiệp, giấy chứng minh nhân dân của mình và hộ chiếu của người đề nghị cấp thẻ ABTC.

2. Cơ quan giải quyết: Cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an

3. Thời hạn giải quyết: 21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

4. Nhận thẻ APEC: Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ trả kết quả kiểm tra và yêu cầu ký nhận, trả giấp phép xuất nhập cảnh cho người đến nhận kết quả.

IV. DỊCH VỤ LÀM THẺ APEC CỦA CHÚNG TÔI 

Bạn đang có nhu cầu làm thẻ Apec và cần sử dụng dịch vụ uy tín, đảm bảo, giàu kinh nghiệm để hỗ trợ bạn và doanh nghiệp làm thẻ Apec. Hãy chọn dịch vụ của chúng tôi.

Với kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên môn của mình cùng đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm. Chúng tôi đã xin cấp thẻ Apec cho rất nhiều doanh nghiệp tại Long An và khắp các tỉnh thành khác trong cả nước.

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể!


Các công việc mà VIET GREEN APEC - Gọi tư vấn 097282 4444 sẽ thực hiện: 

- Thực hiện các thủ tục cấp mới lần đầu, cấp lại thẻ Apec.

- Tư vấn cho Quý khách hàng các quy định và chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần thiết.

- Soạn thảo các văn bản, biểu mẫu và chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn thiện cho Quý khách hàng.

- Đại diện Quý khách hàng đi nộp hồ sơ và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục (nếu có) và hỗ trợ Quý khách hàng các công việc liên quan.

LƯU Ý GÌ KHI GIA HẠN THẺ APEC 2018

Gia hạn thẻ Apec 2018 năm nay có rất nhiều điều cần lưu ý mà mỗi doanh nhân chúng ta không nên chủ quan để tránh việc gia hạn thẻ Apec chậm trễ và bị làm mới từ đầu, đó là điều vô cùng mệt mọi và căng thẳng đối với doanh nhân nào phải thường xuyên đi công tác làm việc, hợp tác kinh doanh:

- Đầu tiên phải luôn nhớ, báo cáo tình hình sử dụng thẻ Apec vào tháng 1/2018 hoặc muộn nhất phải trong tháng 2/2018

- Thẻ Apec còn hạn ít nhất 2 - 3 tháng

- Thẻ Apec còn hạn phải rõ ràng và không bị gãy nát

- Hộ chiếu phải còn hạn trên 3 - 5 năm, nếu ít hơn thì gọi 19006920 để hỗ trợ

Vì sao cần dịch vụ làm báo cáo tình hình sử dụng thẻ Apec vào ngày 31 tháng 01 hàng năm??

1. Tiết kiệm thời gian vàng cho Doanh nhân

2. Thủ tục báo cáo Bộ Công An (Cục XNC) được thực hiện nhanh gọn và kín đáo, bảo mật

3. Chi phí dịch vụ báo cáo rất hợp lý - Mỗi hồ sơ Quý doanh nhân phải trả: 1.500.000 đồng mà không mất thêm bất kỳ chi phí nào

4. Thẻ được kiểm tra chất lượng sử dụng để tránh trình trạng làm giả dạng của Quý doanh nhân

5. Tạo một sự thuận lợi tốt nhất cho việc gia hạn thẻ Apec cho doanh lần 2 vào năm tiếp theo

GIA HẠN THẺ APEC 2018 Ở ĐÂU:

Hàng nghìn doanh nhân Việt lựa chọn địa chỉ công ty dịch vụ tư vấn xin thẻ Apec của VIET GREEN APEC:

Tại Hà Nội số 0989 3133339 - Phố Vọng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc tại Hồ Chí Minh số 0988262616 - Lý Chiến Thắng, Q3 hoặc Nguyễn Văn Thụ, Q1

Hoặc địa chỉ khác tại Huế, Bình Dương, Nha Trang, Huế , Hà Tĩnh, Tuyên Quang xin gọi hỏi tại 19006920

THỦ TỤC GIA HẠN THẺ APEC 2018 CẦN HỒ SƠ GÌ?:

1. Hộ chiếu gốc + Phô tô công chứng tất cả các mặt hộ chiếu (2 bản)

2. Đăng ký kinh doanh photo công chứng (2 bản)

3. Chứng nhận mẫu dẫu photo công chứng (2 bản)

4. Thẻ Apec còn hạn (photo 2 mặt, 2 bản)

5. Quyết định bổ nhiệm chức vụ (gốc, 2 bản)

6. Cam kết giữ nguyên chức vụ (gốc, 2 bản, làm theo mẫu của Viet Green Apec)

7. Và một số giấy tờ liên quan khác.

 

KHUYẾN CÁO QUAN TRỌNG

1/ VIET GREEN APEC CHỈ THU TIỀN DỊCH VỤ TƯ VẤN THẺ APEC BẰNG TIỀN MẶT CÓ PHIẾU THU VÀ CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM ĐỐC hoặc ƯU TIÊN CHUYỂN KHOẢN vào:

  • CHỦ TÀI KHOẢN: LÊ TIẾN DŨNG
  • SỐ TÀI KHOẢN DUY NHẤT: 0021000033333
  • TẠI VIETCOMBANK, CHI NHÁNH HÀ NỘI

2/ TUYỆT ĐỐI KHÔNG TRẢ TIỀN MẶT HOẶC KHÔNG CHUYỂN KHOẢN CHO BẤT KỲ  NHÂN VIÊN / NGƯỜI  NÀO HẾT TRONG/NGOÀI CÔNG TY CHÚNG TÔI khi chưa có ỦY QUYỀN từ Tổng giám đốc #VietGreenApec. NẾU NGƯỢC LẠI, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG, KẾT QUẢ DỊCH VỤ APECCŨNG NHƯ TIỀN BẠC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG.

3/ CHÚNG TÔI CAM KẾT HOÀN 100% TIỀN DỊCH VỤ, KHÔNG BAO GỒM PHÍ ĐẠI SỨ QUÁN, DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG. QUYỀN LỢI NÀY CHỈ ÁP DỤNG KHI QUÝ KHÁCH THỰC HIỆN ĐÚNG Ở ĐIỀU KHUYẾN CÁO SỐ 1

4/ Viet Green Apec làm việc theo ĐÚNG CHUẨN QUY TRÌNH TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN DỊCH VỤ APEC đi công tác đến 21 nước trong khối Apec không cần làm visa cho Quý khách một cách chuyên nghiệp - minh bạch - uy tín

DOANH NHÂN ĐÃ TÌM THÔNG TIN 2017:

                              Thủ tục làm gia hạn thẻ Apec cdo Doanh nhân Hà Nội lựa chọn  

                              Hướng dẫn Gia hạn gia hạn thẻ Apec nhanh gọn nhất

                              Bảng giá làm gia hạn thẻ Apec giá rẻ nhất Việt Nam 2018

                              Báo cáo tình hình sử dụng gia hạn thẻ Apec 2016 & 2017

LàmthẻApec.com là công ty nào? Viet Green Apec có mối quan hệ gì với Viet Green Group & Du Lịch Xanh? Hãy tìm hiểu chúng tôi bằng cách truy cập vào trang website www.lamtheapec.com hoặc gọi tổng đài tư vấn 24/7 số 19006920 hoặc gửi email đến vip@dulichxanh.com.vn để ngay lập tức Quý doanh nhân sẽ nhận được dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec chuyên nghiệp, nhanh chóng nhất Việt Nam hiện nay.

VIET GREEN APEC LÀ AI? | TẠI SAO CHỌN VIETGREENAPEC? | QUY TRÌNH APEC BẢNG GIÁ LÀM APEC | CAM KẾT HOÀN PHÍ | KINH NGHIỆM THẺ APEC  |  FACEBOOK VIETGREENAPEC 

VIET GREEN APEC - Makes Your Ideas Be Active
CÔNG TY TƯ VẤN DỊCH VỤ XIN THẺ APEC SỐ 1 VIỆT NAM
An Giang& Miền Bắc: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 024.66888684 | 024.36285414   F: 84.24.36285415   M: 0989.313339
Branch Offices:
Tuyên Quang & Tây Bắc:: 0989 313339  | 012475 33333

Quang Binh & Miền Trung:  0232.3868666 | 0232.3836333   M: 090 3295 730

Ho Chi Minh & Miền Nam:   028.66828483 | 028.22 656666   M: 01235 333 331   Websitewww.lamtheapec.com | www.xintheapec.com
Email: vip@dulichxanh.com.vn
BACK TO TOP