Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai. Những mục có dấu (*) không được bỏ trống.

Đăng ký lại việc tử cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài

Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai. Những mục có dấu (*) không được bỏ trống.

Đăng ký khai tử quá hạn cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài

Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai. Những mục có dấu (*) không được bỏ trống.

Đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài

Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai. Những mục có dấu (*) không được bỏ trống.

Ghi vào sổ đăng ký khai sinh đã đăng ký tại cơ quan hộ tịch nước ngoài

Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai. Những mục có dấu (*) không được bỏ trống.

Cấp bản sao giấy khai sinh đã đăng ký khai sinh tại Cơ quan đại diện Việt Nam

Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai. Những mục có dấu (*) không được bỏ trống.

Cấp lại bản chính giấy khai sinh đã đăng ký khai sinh tại Cơ quan đại diện Việt Nam

Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai. Những mục có dấu (*) không được bỏ trống.

Đăng ký lại việc sinh cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài

Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai. Những mục có dấu (*) không được bỏ trống.

Đăng ký khai sinh quá hạn cho người Việt Nam sinh ra ở nước ngoài

Đăng ký khai sinh quá hạn cho người Việt Nam sinh ra ở nước ngoài

Đăng ký khai sinh cho trẻ em Việt Nam sinh ra ở nước ngoài

Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai. Những mục có dấu (*) không được bỏ trống.

Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai. Những mục có dấu (*) không được bỏ trống.

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ/HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ APPLICATION FOR CONSULAR AUTHENTICATION

Hướng dẫn thủ tục đăng ký đề nghị cấp Giấy miễn thị thực

Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai. Những mục có dấu (*) không được bỏ trống.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP CÔNG HÀM XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH

Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai, không được bỏ trống.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, CÔNG VỤ

Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai, không được bỏ trống.

Thủ tục lãnh sự trực tuyến

Thực hiện Quyết định 947/QĐ-BNG ngày 30/3/2010 của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao.

BACK TO TOP