• Bản sao một trong các loại giấy tờ: Hợp đồng ngoại thương, hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng cung cấp dịch vụ kèm theo bản sao một trong các chứng từ liên quan thể hiện việc có thực hiện hợp đồng đã ký kết như: chứng thư tín dụng, L/C, vận đơn, tờ khai hải quan,
  • Điều kiện xin được thẻ Apec - Doanh nhân phải làm việc tại các doanh nghiệp được thể hiện bằng hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm chức vụ và tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ tại doanh nghiệp đang làm việc. Điều kiện đăng ký làm thẻ Apec - Doanh nhân phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên; người không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự.

  • Đối tượng được cấp thẻ Apec - Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp Nhà nước: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc), Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách các bộ phận chuyên môn, Kế toán trưởng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn có tham gia trực tiếp đến việc thương thảo và ký kết hợp đồng với các đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên thuộc APEC đã tham gia chương trình thẻ ABTC.
  • Giấy trình báo mất thẻ ABTC ở trong nước - Hướng dẫn khai báo thông tin khi mất thẻ Apec trong nước, Tư vấn làm mới thẻ Apec trong nước, Xin cấp thẻ Apec ở trong nước, Thủ tục xin cấp lai thẻ Apec, Làm lại thẻ Apec khi bị mất

Giấy trình báo mất thẻ ABTC ở nước ngoài (mẫu X07)

Giấy trình báo mất thẻ ABTC ở nước ngoài (mẫu X07); Thủ tục làm mới thẻ Apec khi ở nước ngoài, Xin cấp mới thẻ Apec khi bị mất thẻ; Hướng dẫn làm thẻ Apec tại nước ngoài

Thủ tục hồ sơ làm thẻ doanh nhân Apec

Thủ tục hồ sơ làm thẻ doanh nhân Apec - Hồ sơ làm thẻ doanh nhân Apec, Thủ tục xin thẻ Apec, Hướng dẫn làm thẻ Apec cho doanh nhân Việt Nam, Giá cả làm thẻ Apec, giá dịch vụ…

Mẫu đơn xin cấp thẻ APEC, Mẫu xin cấp thẻ doanh nhân ABTC

MẪU (doanh nghiệp đề nghị): về việc cho phép sử dụng thẻ doanh nhân ABTC (kèm theo Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế về xét…

BACK TO TOP