• Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Phú Thọ * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin phép sử dụng thẻ ABTC do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đề nghị và chịu trách nhiệm về nhân sự (theo mẫu của Sở Ngoại vụ) – 02 bản; 3. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp (02 bản); Theo nguồn: Sở ngoại vụ Phú Thọ
  • Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Phú Thọ Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại Du lịch Xanh HOẶC Quý khách nên gọi điện trực tiếp đến tổng đài tư vấn 24/7 số 19006920 hoặc Mobile/Zalo/Viber số 012475 33333 để nhận được sự hỗ trợ miễn phí các dịch vụ về thẻ doanh nhân Apec (ABTC) tại Sở ngoại vụ Phú Thọ Bước 2: Thực hiện đúng các quy định xin cấp thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Phú Thọ quy định Bước 3: Quý khách chuyển hồ sơ đầy đủ làm thẻ Apec đúng quy định Nhà nước lên Sở ngoại vụ Phú Thọ hoặc chuyển sang Viet Green Apec (LàmthẻApec.com) tư vấn
  • Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Quảng Ninh * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin phép sử dụng thẻ ABTC do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đề nghị và chịu trách nhiệm về nhân sự (theo mẫu của Sở Ngoại vụ) – 02 bản; 3. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp (02 bản); Theo nguồn: Sở ngoại vụ Quảng Ninh
  • Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Quảng Ninh Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại Du lịch Xanh HOẶC Quý khách nên gọi điện trực tiếp đến tổng đài tư vấn 24/7 số 19006920 hoặc Mobile/Zalo/Viber số 012475 33333 để nhận được sự hỗ trợ miễn phí các dịch vụ về thẻ doanh nhân Apec (ABTC) tại Sở ngoại vụ Quảng Ninh Bước 2: Thực hiện đúng các quy định xin cấp thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Quảng Ninh quy định Bước 3: Quý khách chuyển hồ sơ đầy đủ làm thẻ Apec đúng quy định Nhà nước lên Sở ngoại vụ Quảng Ninh hoặc chuyển sang Viet Green Apec (LàmthẻApec.com) tư vấn

Thứ tự các bước làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Bắc giang

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Bắc giang Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Những thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Bắc giang yêu cầu

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Bắc giang * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Cách làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Thái Nguyên về quy trình

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Thái nguyên Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc  Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại Du lịch Xanh  HOẶC Quý khách nên gọi điện trực…

Các thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Thái Nguyên

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Thái Nguyên * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin phép…

Hướng dẫn thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Lạng Sơn tại thẻ ABTC

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Lạng Sơn * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Hướng dẫn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Lạng Sơn về quy trình

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Lạng Sơn Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Hỗ trợ thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Bắc Kạn

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Bắc Kạn * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Sở ngoại vụ Bắc Kạn có quy trình làm thẻ APEC như thế nào

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Bắc Kạn Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Những giấy tờ yêu cầu làm thẻ APEC tại Sở ngoại vụ Tuyên Quang

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Tuyên Quang * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Sở ngoại vụ Tuyên Quang hướng dẫn quy trình làm thẻ APEC

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Tuyên Quang Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Cung cấp thủ thục làm thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Cao Bằng

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Cao Bằng * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Cao Bằng

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Cao Bằng Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Hướng dẫn tư vấn các bước làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Hà Giang

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Hà Giang Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Hỗ trợ thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Hà Giang

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Hà Giang * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Thủ tục cần thiết cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Hòa Bình

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Hòa Bình * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Tư vấn các bước làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Hòa Bình

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Hòa Bình Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Sơn La yêu cầu những thủ tục nào

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Sơn La * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Thẻ APEC được cấp theo trình tự nào tại Sở ngoại vụ Sơn La

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Sơn La Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Cung cấp thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Yên Bái

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Yên Bái * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Sở ngoại vụ Yên Bái làm thẻ APEC theo quy trình nào

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Yên Bái Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

BACK TO TOP