• Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ An Giang Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại Du lịch Xanh HOẶC Quý khách nên gọi điện trực tiếp đến tổng đài tư vấn 24/7 số 19006920 hoặc Mobile/Zalo/Viber số 012475 33333 để nhận được sự hỗ trợ miễn phí các dịch vụ về thẻ doanh nhân Apec (ABTC) tại Sở ngoại vụ An Giang Bước 2: Thực hiện đúng các quy định xin cấp thẻ Apec tại Sở ngoại vụ An Giang quy định Bước 3: Quý khách chuyển hồ sơ đầy đủ làm thẻ Apec đúng quy định Nhà nước lên Sở ngoại vụ An Giang hoặc chuyển sang Viet Green Apec (LàmthẻApec.com) tư vấn
  • Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ An Giang * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin phép sử dụng thẻ ABTC do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đề nghị và chịu trách nhiệm về nhân sự (theo mẫu của Sở Ngoại vụ) – 02 bản; 3. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp (02 bản); Theo nguồn: Sở ngoại vụ An Giang

  • Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Bến Tre Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại Du lịch Xanh HOẶC Quý khách nên gọi điện trực tiếp đến tổng đài tư vấn 24/7 số 19006920 hoặc Mobile/Zalo/Viber số 012475 33333 để nhận được sự hỗ trợ miễn phí các dịch vụ về thẻ doanh nhân Apec (ABTC) tại Sở ngoại vụ Bến Tre Bước 2: Thực hiện đúng các quy định xin cấp thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Bến Tre quy định Bước 3: Quý khách chuyển hồ sơ đầy đủ làm thẻ Apec đúng quy định Nhà nước lên Sở ngoại vụ Bến Tre hoặc chuyển sang Viet Green Apec (LàmthẻApec.com) tư vấn
  • Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Bến Tre * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin phép sử dụng thẻ ABTC do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đề nghị và chịu trách nhiệm về nhân sự (theo mẫu của Sở Ngoại vụ) – 02 bản; 3. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp (02 bản); Theo nguồn: Sở ngoại vụ Bến Tre

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Tiền Giang

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Tiền Giang * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Trình tự làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Tiền Giang

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Tiền Giang Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Các thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Đồng Tháp

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Đồng Tháp * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Cách làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Đồng Tháp về quy trình

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Đồng Tháp Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Tư vấn các bước làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Long An

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Long An Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Thủ tục cần thiết cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Long An

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Long An * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu những thủ tục nào

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Bà Rịa Vũng Tàu * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn…

Thẻ APEC được cấp theo trình tự nào tại Sở ngoại vụ Bà Rịa Vũng Tàu

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Bà Rịa Vũng Tàu Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy…

Cung cấp thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Đồng Nai

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Đồng Nai * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Sở ngoại vụ Đồng Nai làm thẻ theo quy trình nào

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Đồng Nai Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Yêu cầu thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Đồng Nai

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Đồng Nai * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Trình tự làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Đồng Nai

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Đồng Nai Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Cần thiết những thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Tây Ninh

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Tây Ninh * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Các bước tiến hành làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Tây Ninh

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Tây Ninh Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Quy trình làm thẻ APEC tại Sở ngoại vụ Bình Phước yêu cầu như thế nào

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Bình Phước Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Cần thiết những thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Bình Phước

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Bình Phước * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Cung cấp thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Bình Dương

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Bình Dương * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản xin…

Sở ngoại vụ Bình Dương hướng dẫn quy trình làm thẻ APEC

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Bình Dương Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc tại…

Hướng dẫn quy trình làm thẻ APEC tại Sở ngoại vụ Hồ Chí Minh

Quy trình tư vấn làm thẻ Apec tại Sở ngoại vụ Hồ Chí Minh Bước 1: Quý khách tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn làm thẻ Apec tại www.lamtheapec.com hoặc Viet Green Visa hoặc Green Embassy hoặc…

Tư vấn thủ tục làm thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Hồ Chí Minh

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ ABTC tại Sở ngoại vụ Hồ Chí Minh * Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Giấy giới thiệu và chứng minh thư của người đến nộp hồ sơ; 2. Bản chính văn bản…

BACK TO TOP