Tình hình xung đột, bất ổn ở Thái Lan

Tình hình Thái Lan đang bất ổn, đã có xung đột xảy ra làm hơn 10 người bị chết và hơn 700 người bị thương. Trước mắt, chưa có dấu hiệu ổn định trở lại, để tránh những rủi ro có thể xảy ra cho công dân, Tổng cục Du lịch đã có khuyến cáo (12/04/2010) công dân Việt Nam chưa nên đến Thái Lan vào thời điểm hiện nay.

(Trích nguồn: http://lanhsuvietnam.gov.vn)

Các bài viết khác

BACK TO TOP