Thông báo Hiệp định miễn thị thực có hiệu lực đối với một số nước liên quan

Ngày 25/7/2014, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội có công hàm số LS/153/2014 gửi Cục Lãnh sự thông báo kể từ ngày 26/4/2014, Hiệp định về tạo thuận lợi đi lại của công dân giữa Chính phủ nước CHND Trung Hoa và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Nga bắt đầu có hiệu lực;

Ngày 23/7/2014, Đại sứ quán Công-gô tại Bắc Kinh (Trung Quốc) có công hàm số 637/ARC gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh thông báo kể từ ngày 07/8/2014, Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Công-gô và Chính phủ nước CHND Trung Hoa bắt đầu có hiệu lực;

 Ngày 10/7/2014, Đại sứ quán Mi-an-ma tại Hà Nội có công hàm số 18-220/44 3 gửi Cục Lãnh sự thông báo kể từ ngày 09/6/2014, Hiệp định miễn thị thực giữa nước này với In-đô-nê-xi-a cho người mang hộ chiếu phổ thông bắt đầu có hiệu lực.

Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn

VIET GREEN EMBASSY - Green WORLD, Green BUSINESS

Head Office: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 84.4.62785649 | 84.4.36285414   F: 84.4.36285415   M: 0989.313339
Branch Offices:
Quang Binh: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
T:  84.52.3836 333 | 052.386 86 66  - F: 84.52.3836336 - M: 090 3295 730
Ho Chi Minh: SC02 Nguyen Duc Canh Str, My Duc, Tan Phong Ward, 7 Dist, Ho Chi Minh
T: 84.8.66 8284 83  M: 01235 333 331    
Website: www.daisuquan.info | www.lamvisa.info 
Email: visa@dulichxanh.com.vn | visavietnam2014@gmail.com 

Các bài viết khác

BACK TO TOP