Xác nhận tình trạng hôn nhân của Việt Nam với Trung Quốc

Ngày 22/07/2014, Bộ Tư Pháp Việt Nam đã đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam từ chối các trường hợp công dân Việt Nam sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không đúng mẫu và không đúng nội dung xác nhận (Mẫu TP/HT-2013-XNTTHN – kèm theo), trong đó, phần “Giấy này được cấp để đăng ký kết hôn với ông / bà có tên dưới đây:” phải ghi rõ:

1. Liên quan đến người dự định kết hôn:

            -  Họ tên;

            - Ngày, tháng, năm sinh:

            - Quốc tịch:

            - Nơi thường trú/tạm trú:

            2. Nơi đăng ký kết hôn:  tại cơ quan có thẩm quyền Trung Quốc.

Ai có “Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân” với mục đích kết hôn với công dân Trung Quốc tại Trung Quốc mà không đúng mẫu, không đủ nội dung như trên, đề nghị làm lại cho đúng quy định.

Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn

 

Các bài viết khác

BACK TO TOP