• Viet Green Visa cung cấp dịch vụ công chứng và hợp pháp hóa giấy tờ tại Đại sứ quán Mỹ, chúng tôi hỗ trợ tư vấn thực hiện nhiều thể loại dịch vụ công chứng, bao gồm: Tuyên thệ độc thân để kết hôn ở Việt Nam tại Đại sứ quán Mỹ; Tuyên thệ đổi tên tại Đại sứ quán Mỹ; Tuyên thệ khai sanh (cho những trường hợp mất giấy khai sinh) tại Đại sứ quán Mỹ; Xác nhận chữ ký cho các văn bản pháp lý tại Đại sứ quán Mỹ; Giấy uỷ quyền tại Đại sứ quán Mỹ
  • Chỉ có thể nộp thay trong trường hợp chứng minh được quan hệ gia đình với chủ hồ sơ, thể hiện trên sổ Hộ khẩu/ Giấy Đăng ký kết hôn/ Giấy khai sinh nộp kèm Chứng minh thư nhân dân của người nộp hộ(bản gốc và bản phô tô kèm theo)
  • Thủ tục trên áp dụng cho tất cả các hồ sơ cần thiết của Hàn Quốc khi xin cấp Thẻ cư trú, Giấy phép lao động, Giấy phép thành lập Chi nhánh…ví dụ như Lý lịch tư pháp của người Hàn, giấy chứng nhận quan hệ gia đình, Giấy kinh nghiệm làm việc, Giấy khám sức khỏe…

BACK TO TOP