Biểu mẫu liên quan thủ tục XNC của người nước ngoài

Biểu mẫu liên quan thủ tục XNC của người nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài
Tiêu đề Tóm tắt nội dung Tải về
Tờ khai cấp lại thẻ thường trú (Mẫu N9C) Dùng cho người nước ngoài đã được phép thường trú
Bản tự khai lý lịch (Mẫu N9B) Dùng cho người nước ngoài xin thường trú
Đơn xin thường trú (Mẫu N9A) Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam
Công văn gửi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông báo kết quả giải quyết cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú (mẫu TT05) Công văn gửi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông báo kết quả giải quyết cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú (mẫu TT05)
Công văn gửi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo kết quả giải quyết cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú (mẫu TT04) Công văn gửi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo kết quả giải quyết cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú (mẫu TT04)
Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân (mẫu TT02) Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân (mẫu TT02)
Công văn trả lời nhân sự người nước ngoài đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (mẫu N21) Công văn trả lời nhân sự người nước ngoài đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (mẫu N21)
Giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N16) Giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N16)
Đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N15B) Đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N15B)
Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N15A) Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N15A)
 
Tiêu đề Tóm tắt nội dung Tải về
Lệnh trục xuất (mẫu N14) Lệnh trục xuất (mẫu N14)
Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú (mẫu N13) Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú (mẫu N13)
Phiếu khai báo tạm trú (mẫu N12) Phiếu khai báo tạm trú (mẫu N12)
Giấy báo tin (về việc người nước ngoài xin thường trú) (mẫu N11A) Giấy báo tin (về việc người nước ngoài xin thường trú) (mẫu N11A)
Thị thực rời (mẫu N6B) Thị thực rời (mẫu N6B)
Thị thực dán (mẫu N6A) Thị thực dán (mẫu N6A)
Phiếu yêu cầu điện báo (mẫu N4E) Phiếu yêu cầu điện báo (mẫu N4E)
Bản FAX thông báo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực cho khách (mẫu N4D) Bản FAX thông báo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực cho khách (mẫu N4D)
Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế (mẫu N4C) Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế (mẫu N4C)
Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4B) Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4B)
Tiêu đề Tóm tắt nội dung Tải về
Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4A) Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4A)
Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép đến các tỉnh thành phố của Việt Nam (Cấp cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới) (N24) Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép đến các tỉnh thành phố của Việt Nam (Cấp cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới) (N24)
Mẫu Giấy giới thiệu TT07 Giới thiệu hồ sơ đề nghị về Việt Nam thường trú tới Công an các Tỉnh/Thành phố
Mẫu giấy báo tin TT06 Thông báo kết quả xử lý hồ sơ đề nghị về Việt Nam thường trú
Đơn xin thị thực Việt Nam Đơn xin thị thực Việt Nam
Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú
Thẻ tạm trú (N8) Thẻ tạm trú (N8)
Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (1) THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)
Tờ khai báo mất giấy phép xuất nhập cảnh (N17B) Tờ khai báo mất giấy phép xuất nhập cảnh (N17B)
Mẫu Giấy phép tham quan du lịch (N29) Mẫu Giấy phép tham quan du lịch (N29)
Tiêu đề Tóm tắt nội dung Tải về
Mẫu công văn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh trả lời đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch (N28) Mẫu công văn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh trả lời đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch (N28)
Mẫu công văn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch (dành cho các công ty du lịch, lữ hành) - N27 N27 - Mẫu công văn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch(dành cho các công ty du lịch, lữ hành)
Tờ khai đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch cho người nước ngoài quá cảnh (N26) N26 - Tờ khai đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch cho người nước ngoài quá cảnh
Tờ khai để nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài TK3 TK3 - Tờ khai để nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài
Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài (TK4) Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài (TK4)
Giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam (N25) Giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam (N25)
Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất nhập cảnh (N17A) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất nhập cảnh (N17A) Dùng cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam không có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu
Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú( mẫu TT01) Đơn thường trú (Dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài)
Thẻ thường trú cấp cho người nước ngoài Thẻ thường trú cấp cho người nước ngoài
Bản tự khai lý lịch Bản tự khai lý lịch

Theo http://vnimm.gov.vn/

VIET GREEN EMBASSY - Green WORLD, Green BUSINESS

Head Office: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 84.4.62785649 | 84.4.36285414   F: 84.4.36285415   M: 0989.313339
Branch Offices:
Quang Binh: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
T:  84.52.3836 333 | 052.386 86 66  - F: 84.52.3836336 - M: 090 3295 730
Ho Chi Minh: SC02 Nguyen Duc Canh Str, My Duc, Tan Phong Ward, 7 Dist, Ho Chi Minh
T: 84.8.66 8284 83  M: 01235 333 331    
Website: www.daisuquan.info | www.lamvisa.info 
Email: visa@dulichxanh.com.vn | visavietnam2014@gmail.com 

 

Tiêu đề Tóm tắt nội dung Tải về
Đơn xin thường trú (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam) Đơn xin thường trú (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)
Mẫu thẻ tạm trú Mẫu thẻ tạm trú
Thông tin về người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú (N7B) Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (N7B)
Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (N7A) Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (N7A)
Tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú (N5) Tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú (N5)
Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (N3) Mẫu N3 - Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (N2) Mẫu N2 - Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam (mẫu N1) Mẫu N1
Giấy bảo lãnh (N20) Giấy bảo lãnh
Tờ khai cấp lại thẻ thường trú Tờ khai cấp lại thẻ thường trú(Dùng cho người nước ngoài đã được phép thường trú)

 

Tiêu đề Tóm tắt nội dung Tải về
Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam
Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực (N19) Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực (N19)

Theo http://vnimm.gov.vn/

VIET GREEN EMBASSY - Green WORLD, Green BUSINESS

Head Office: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 84.4.62785649 | 84.4.36285414   F: 84.4.36285415   M: 0989.313339
Branch Offices:
Quang Binh: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
T:  84.52.3836 333 | 052.386 86 66  - F: 84.52.3836336 - M: 090 3295 730
Ho Chi Minh: SC02 Nguyen Duc Canh Str, My Duc, Tan Phong Ward, 7 Dist, Ho Chi Minh
T: 84.8.66 8284 83  M: 01235 333 331    
Website: www.daisuquan.info | www.lamvisa.info 
Email: visa@dulichxanh.com.vn | visavietnam2014@gmail.com 

 

BACK TO TOP