VISA

Thay đổi từ ngày 2.1.2013: Thay vì phải nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Italia tại Hà Nội, hồ sơ xin visa ngắn hạn (Schengen) cho các tỉnh thành phía Nam Việt Nam có thể nộp trực tiếp hoặc có ủy quyền, từ  thứ hai đến thứ sáu, từ 8.00 đến 12.00 và từ 13.00 đến 16.00 tại “Trung tâm Visa” do Công ty VFS GLOBAL điều hành tại địa chỉ sau: VFS Italy - Application Centre – Tòa nhà  RESCO, tầng 4, 94-96 Nguyễn Du, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
ĐT trợ giúp: + 84 8 39390890, Trung tâm ĐT + 84 8 39390892
E.mail: info.itvn@vfshelpline.com
Thông tin phản hồi: feedback.itvn@vfshelpline.com
VFS là công ty cung cấp các dịch vụ, hoạt động dưới hình thức công ty tư nhân, đã được  Đại sứ quán Italia tại Hà Nội thông qua  được phép nhận các hồ sơ xin visa và duy trì các quy tắc để bảo vệ các dữ liệu cá nhân có hiệu lực tại Italia. Việc thẩm tra và quyết định liên quan đến việc cấp visa là do Phòng Visa của Đại sứ quán Italia. Liên quan đến hoạt động của Trung tâm, xin liên hệ Đại sứ quán Italia (Tel: 0084438256256, Fax: 0084439351179, visti.hanoi@esteri.it)

Các bài viết khác

BACK TO TOP