7 nguyên tắc quan trong khi sử dụng thẻ Apec cho doanh nhân Việt

1- Khi sử dụng thẻ APEC , quý doanh nhân Việt Nam nên nhập cảnh đúng với mục đích kinh doanh theo quy định vì vậy bạn cần phải có địa chỉ làm việc của các cơ quan đối tác, các hợp đồng kinh doanh .

2- Mặt khác khi được hỏi về mục đích nhập cảnh bằng thẻ APEC, bạn phải trả lời mục đích chuyến đi là kinh doanh và không trả lời các mục đích khác như: du lịch, thăm thân, thăm quan...có thể doanh nhân bị các cơ quan chức nhập cư nước sở tại đề nghị xin thị thực mới để phù hợp với mục đich chuyến đi.

3- Doanh nhân Việt Nam nên lưu trú đúng với thời hạn cho phép theo quy chế sử dụng thẻ APEC. Trong trường hợp doanh nhân ở lại quá thời hạn cho phép,cơ quan nước sở tại có quyền tịch thu lại thẻ APEC của bạn và trục xuất bạn ra khỏi nước họ.

4- Thực tế một số nước đã đề nghị can thiệp về việc sử dụng thẻ APEC để ở lại quá thời hạn.Vì vậy bạn nên sử dụng thẻ APEC đúng với các quy định và mục tiêu của thẻ này.

5- Doanh nhân được cấp thẻ APEC có trách nhiệm sử dụng thẻ đúng mục đích nhập cảnh, giữ gìn và bảo quản thẻ; không được tự ý sửa đổi nội dung ghi trong thẻ; không được dùng thẻ vào việc vi phạm pháp luật.

6- Doanh nhân được cấp thẻ APEC phải tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và các quy định khác liên quan đến hoạt động của doanh nhân tại các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên.

7- Doanh nhân được cấp thẻ APEC vi phạm pháp luật Việt Nam sẽ bị cơ quan có thẩm quyền Việt Nam xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các bài viết khác

VIET GREEN APEC - Green ABTC, The best APEC !
Head Office: P102 H50, Alane 41/27 Vong Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
T: 04.66888684 | 04.36285414   F: 84.4.36285415   M: 0989.313339
 
Branch Offices:
Quang Binh: 64 Hoang Dieu Str, Dong Hoi City, Quang Binh
T:  052.3868666 | 052.3836333  - F: 84.52.3836336 - M: 090 3295 730
Ho Chi Minh: 15B1 Dong Son Str, 7 Ward, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh
T:  08.66828483 | 08.22 656666   M: 01235 333 331    
Email: vip@dulichxanh.com.vn 

 

Các bài viết khác

BACK TO TOP