Calendar & Apply to Join Apec 2017 in Danang, Vietnam, Lịch hoạt động Apec 2017 tại Đà Nẵng

Calendar & Apply to Join Apec 2017 in Danang, Vietnam

Hot new: Hanoi & Apec 2017

DATE

MEETING

VENUE

2016

08 - 09 Dec

INFORMAL SENIOR OFFICIALS’ MEETING (ISOM)

HA NOI

2017

18 Feb -  03 Mar

FIRST SENIOR OFFICIALS’ MEETING (SOM 1) AND RELATED MEETINGS

NHA TRANG

07 - 18 May

SECOND SENIOR OFFICIALS’ MEETING (SOM 2) AND RELATED MEETINGS

HA NOI

12 - 15 May

HIGH-LEVEL POLICY DIALOGUE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN THE DIGITAL AGE

HA NOI

20 - 21 May

MINISTERS RESPONSIBLE FOR TRADE MEETING (MRT)

HA NOI

20  - 22 June

HIGH-LEVEL POLICY ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE TOURISM

HA LONG

21 - 25 Aug

HIGH-LEVEL POLICY DIALOGUE ON FOOD SECURITY AND SUSTAINABLE AGRICULTURE IN RESPONSE TO CLIMATE CHANGE

CAN THO

15  - 30 Aug

THIRD SENIOR OFFICIALS’ MEETING (SOM 3) AND RELATED MEETINGS

HO CHI MINH CITY

11 - 17 Sept

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES MINISTERIAL MEETING (SMEMM)

HO CHI MINH CITY

22 - 26 Sept 

HIGH-LEVEL POLICY DIALOGUE ON WOMEN AND THE ECONOMY

HUE

19 - 21 Oct

FINANCE MINISTERIAL MEETING (FMM)

HOI AN

05 - 11 Nov

APEC ECONOMIC LEADERS’ WEEK

DA NANG

 
 
 

Lịch hoạt động Apec 2017 tại Đà Nẵng

THỜI GIAN

CUỘC HỌP

ĐỊA ĐIỂM

2016

08 - 09/12

HỘI NGHỊ KHÔNG CHÍNH THỨC CỦA QUAN CHỨC CAO CẤP (ISOM)

HÀ NỘI

2017

18/02 - 03/3 

HỘI NGHỊ QUAN CHỨC CAO CẤP LẦN 1 (SOM1) VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN

NHA TRANG

07 - 18/5

HỘI NGHỊ QUAN CHỨC CAO CẤP LẦN 2 (SOM2) VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN

HÀ NỘI

12 - 15/5

ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH CAO CẤP VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN

HÀ NỘI

20 - 21/5

HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG THƯƠNG MẠI (MRT)

HÀ NỘI

20 - 22/6

BÀN TRÒN CHÍNH SÁCH CAO CẤP VỀ DU LỊCH BỀN VỮNG VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN

HẠ LONG

21 - 25/8

ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH CAO CẤP VỀ AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN

CẦN THƠ

15 - 30/8 

HỘI NGHỊ QUAN CHỨC CAO CẤP LẦN 3 (SOM3) VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

11- 17/9

HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN (SMEMM)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

22 - 26/9

ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH CAO CẤP VỀ PHỤ NỮ VÀ KINH TẾ VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN

HUẾ

19 - 21/10

HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN (FMM)

HỘI AN

05 – 11/11

TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017 (AELW)

ĐÀ NẴNG

 

BACK TO TOP